Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestovní pas

Obsahuje strojově čitelné údaje a nosič dat s biometrickými údaji (tzv. E-pas). Platnost cestovního pasu je 10 let, v případě dětí (do 15 let) je platnost pasu 5 let. Platnost nelze prodloužit.

Náležitosti k podání žádosti a postup

Ve Spojeném království lze o cestovní pas požádat pouze na Velvyslanectví v Londýně. Vzhledem k dlouhým čekacím lhůtám pro sjednání schůzky k podání žádosti o pas na našem velvyslanectví, doporučujeme začít vyřizovat nový pas s velkým předstihem, ideálně 2-3 měsíce před skončením jeho platnosti. Žádost se podává osobně pouze po předchozím sjednání schůzky.

Schůzku lze sjednat na tel. čísle 020 7243 7931 (po-pá 9-12 hod.). Pokud se Vám nepodaří nás kontaktovat telefonicky, zašlete laskavě e-mail na adresu: consulate.london@embassy.mzv.cz a uveďte Váš návrh termínu, dále zda máte k dispozici níže uvedené doklady, a Vaše telefonní číslo. Budeme Vás obratem kontaktovat.

Hodláte-li požádat nejprve o matriční doklady (např. oddací list, rodný list apod.) a poté o cestovní pas, lze termín schůzky k podání žádosti o cestovní pas sjednat už při podání žádosti o matriční doklady. Nedojde tak k dalšímu zbytečnému oddálení schůzky k podání žádosti o pas.

Za děti mladší 15 let podávají žádost jejich zákonní zástupci (rodiče), nebo opatrovníci, osoby starší 15 let podávají žádost samy se souhlasem zákonného zástupce (rodiče), nebo opatrovníka, který musí být při podání žádosti přítomen.

Ve dnech českých státních svátků je konzulární úsek uzavřen.

 

**********************************************************************************************

Při podání žádosti nastávají obecně tyto tři možnosti

 

1) Pokud předložíte platný občanský průkaz nebo cestovní pas a nežádáte o změnu údajů:

 

Pozn.: Občanům, kteří hodlají prokázat svoji totožnost a státní občanství občanským průkazem, doporučujeme zkontrolovat jeho platnost na webových stránkách Ministerstva vnitra (http://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/). V některých případech se stává, že např. v případě změny bydliště je občanský průkaz, přestože jeho časová platnost dosud neskončila, zařazen do databáze neplatných dokladů.

Je třeba předložit:

 1. 1x fotografie žadatele (rozměr 5 x 5cm !!!, tj. NESTAČÍ klasická fotografie 3,5 x 4,5 cm, viz info dále). Požadavky na kvalitu fotografie jsou ze strany Ministerstva vnitra ČR velmi vysoké. Pokud fotografie požadavky nesplňuje, nelze žádost uložit v systému a žadatel musí předložit novou fotografii. Z důvodu vysoké chybovosti předkládaných fotografií jsme věc projednali s fotografy, kteří působí v blízkosti a kteří nyní zhotovují fotografie potřebné kvality a parametrů. Pokud fotografie požadavky dle systému nesplní, vyhotoví fotograf zdarma fotografii jinou. Doporučujeme tedy využít služeb uvedených fotografů - provozovna Fedexu, označená "Mail, Boxes, Etc" a provozovna "Snappy Snaps" Notting Hill.

Pozn.: Fotografie musí splňovat tyto požadavky: rozměr 5 x 5cm, fotografie musí zobrazovat občana v předním čelném pohledu, ukazovat jeho hlavu a horní část ramen. Pootočená hlava není přípustná. Výška obličejové části hlavy (vzdálenost od očí k bradě) je minimálně 13 mm. Vzdálenost mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je minimálně 3 mm. Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré popř. světlešedé barvy. Fotografie je bez odlesků.

 • prohlášení o nepozbytí státního občanství - lze vyplnit před příchodem na velvyslanectví, čímž se zkrátí doba vyřizování žádosti, děkujeme.
Formulář č. 5a - Prohlášení o nepozbytí st. občanství ČR (osoby nad 15 let) - vyplňují samostatně osoby starší 15 let
Formulář č. 5b - Prohlášení o nepozbytí st. občanství ČR (děti do 15 let) - za děti do 15 let vyplňují rodiče
 • pokud předložené doklady (občanský průkaz nebo cestovní pas) neobsahují rodné číslo žadatele, je třeba předložit i doklad o rodném čísle žadatele (rodný nebo oddací list žadatele, na kterém je uvedeno rodné číslo žadatele, případně samostatný doklad o přiděleném rodném čísle vydaný a potvrzený příslušným výdejovým místem nebo doklad o přiděleném rodném čísle vydaný ČSSZ vydaný před 1. 1. 2003).

Pozn. 1) Doporučujeme přinést s sebou i svůj rodný list pro kontrolu osobních údajů v Informačním systému pro evidenci obyvatel (ISEO). V některých případech se může stát, že údaje v ISEO jsou špatně zavedeny a je třeba ve spolupráci s příslušným obecním úřadem informace opravit. Pokud by bylo následně zjištěno, že údaje v ISEO jsou uvedeny špatně, mělo by to za následek zastavení řízení. Žádost o nový cestovní pas by bylo třeba podat znovu včetně snímání otisků prstů atd. V případě pochybností o správném zavedení údajů o žadateli v rámci systému ISEO je možno předem požádat o prevalidaci dat v ISEO, účelem je ověření, zda je žadatel v evidenci obyvatel ČR správně zaveden (více informací naleznete v této části webových stránek velvyslanectví.

Pozn. 2) Žádá-li rodič o nový cestovní pas dítěte (do 15 let věku), musí předložit:

 • Platný cestovní pas (nebo občanský průkaz) dítěte nebo osvědčení o státním občanství dítěte (ne starší jednoho roku),
 • Český rodný list dítěte (originál, nebo notářsky ověřenou kopii),
 • 1x fotografie dítěte (rozměr 5x5cm),
 • Platný občanský průkaz nebo cestovní pas jednoho z rodičů.

Pozn.: Žádá-li rodič o cestovní pas pro dítě narozené ve Velké Británii, je třeba nejdříve pro dítě vyřídit český rodný list a osvědčení o českém státním občanství. Teprve následně lze požádat o pas pro dítě. Více informací k tomuto tématu naleznete v části věnované zápisu narození.

**********************************************************************************************

2) Pokud nemáte platný občanský průkaz nebo cestovní pas:

 

Je třeba předložit:

 • 1x fotografie žadatele (rozměr 5x5cm!!!)
 • platný doklad o státním občanství (osvědčení o českém státním občanství ne starší 12 měsíců),
 • platné příslušné matriční doklady (rodný list, oddací list),
 • prohlášení o státním občanství - lze vyplnit před příchodem na velvyslanectví, čímž se zkrátí doba vyřizování žádosti.
Formulář č. 5a - Prohlášení o nepozbytí st. občanství ČR (osoby nad 15 let) - vyplňují samostatně osoby starší 15 let
Formulář č. 5b - Prohlášení o nepozbytí st. občanství ČR (děti do 15 let) - za děti do 15 let vyplňují rodiče


Nezletilí občané do 18 let - přítomnost zákonného zástupce je třeba vždy.
Osobní přítomnost dítěte se vyžaduje, pokud je již ve věku, v němž se dokáže podepsat.

Pozn..: Pokud platnost Vašeho cestovního pasu/občanského průkazu již uplynula a nemáte platné osvědčení o českém státním občanství (tj. maximálně 1 rok od data vydání), je nutné nejprve podat u našeho velvyslanectví žádost o osvědčení o českém státním občanství. Bližší informace naleznete v této části webových stránek velvyslanectví.

Jakmile je žádost o osvědčení příslušným úřadem v ČR vyřízena a zastupitelský úřad osvědčení obdrží, je možno podat žádost o cestovní pas.
Vzhledem k tomu, že tato procedura je zdlouhavá, doporučujeme Vám podat žádost o nový cestovní pas před uplynutím platnosti původního, případně rezervovat schůzku pro podání žádosti o pas již při podání žádosti o osvědčení o českém státním občanství.

Cestovní pas vdaných žen pozbývá dle zákona platnost 3 měsíce po změně příjmení!

 

**********************************************************************************************

3) Má-li být v novém cestovním pasu uvedeno jiné jméno či příjmení (např. po sňatku):

 

Je třeba předložit:

 • 1 fotografie (náležitosti fotografie viz výše),
 • platný doklad totožnosti,
 • doklad o změně jména vystavený v ČR (např. český oddací list, rodný list při změně jména apod.).

 

Pozn.: 1) Pokud nemáte platný doklad totožnosti (např. po svatbě, kdy platnost občanského průkazu končí 3 měsíce po svatbě), je třeba předložit i platné osvědčení o českém státním občanství (viz výše). 2) Pokud nemáte po sňatku vystaven český oddací list, je třeba nejprve požádat o tento doklad a teprve následně lze podat žádost o nový cestovní pas (žadatel se musí v tomto případě dostavit na velvyslanectví dvakrát - je třeba rezervovat 2 schůzky).

**********************************************************************************************

Převzetí vyhotoveného pasu

Jakmile bude Váš cestovní pas vyroben, vyzveme Vás poštou k jeho převzetí. Osoby starší 15 let si pas vyzvedávají osobně.

Převzít pas lze bez předchozího sjednání schůzky v následujících úředních hodinách podle čísla přepážky, kde jste žádost o pas podali:

Přepážka č. 1 (vlevo) Přepážka č. 2 (vpravo)
pondělí a úterý 9:00 - 10:00, 14:00 -15:00 středa a čtvrtek       9:00 – 10:00, 15:00 – 16:00
středa 14:00 -15:00 pátek 9:00 – 10:00

Ve dnech českých státních svátků je konzulární úsek uzavřen.

POZOR!! - Cestovní pas lze vydat pouze žadateli, který prokáže svou totožnost

**********************************************************************************************

Doplňující informace

Cestovní pas je platný 10 let, v případě dětí do 15 let je platný pouze 5 let. Platnost nelze prodloužit.

Správní poplatek je vybírán dle Sazebníku poplatků při předání vyhotoveného cestovního pasu.

Cestovní pas je vyhotoven příslušným úřadem v ČR a zaslán k předání na velvyslanectví. Není možno jej převzít na jiném úřadě, než na kterém byla podána žádost.

Žadatel se musí dostavit osobně k podání žádosti i k převzetí cestovního pasu. Vyřízení věci korespondenční cestou nebo v zastoupení není možné.

Lhůta pro vydání činí maximálně 120 dnů, obvykle je však cestovní pas vystaven ve lhůtě kratší.

**********************************************************************************************

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ DO USA K CESTOVNÍMU PASU NALEZNETE NA NAŠEM WEBU.

přílohy

Prohlášení o nepozbytí státního občanství - děti do 15... 189 KB PDF (Acrobat dokument) 28.8.2014