Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Czechpoint na Velvyslanectví ČR v Londýně

Czechpoint na Velvyslanectví ČR v Londýně

Počínaje dnem 1. září 2008 lze na Velvyslanectví České republiky v Londýně požádat o vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a/nebo rejstříku trestů ČR. Tato služba je realizována v rámci projektu CZECHPOINT ( www.czechpoint.cz).

Pro zhotovení ověřeného výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku je nutné znát identifikační číslo (IČ) firmy či podnikatele.

Ověřený výpis z rejstříku trestů lze vydat jen na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR), v němž bude uvedeno rodné číslo.

Za vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku se platí správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.). Poplatek je stanoven v Kč a činí 300 Kč za první stránku a 150 Kč za každou další i započatou stránku. Za vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů ČR je stanoven poplatek 200 Kč (bez ohledu na počet stran).

Ověřený výpis se v případě dostupnosti vydá během předem sjednané schůzky.