Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

1. Osobní údaje
2. Oznámení o ztrátě cestovního dokladu
3. a) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR
b) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR - zemřelá osoba
4. a) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - osoby nad 15 let
b) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - děti do 15 let
5. a) Prohlášení o nepozbytí státního občanství - osoby nad 15 let
b) Prohlášení o nepozbytí státního občanství - děti do 15 let
6. Žádost o zápis narození
7. Žádost o zápis uzavření manželství
8. Zápis o uzavření registrovaného partnerství
9. Zápis o úmrtí
10. a) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec uveden v RL)
b) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec neuveden v RL)
c) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti
11. Žádost o zjištění/přidělení rodného čísla
12. Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu z ČR (rodný, oddací, úmrtní list)
13. Žádost o výpis z rejstříku trestů
14. a) Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru první zápis do ZM manželství
b) Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru dodatečný záznam do ZM manželství
15. a) Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného partnerství v mužském tvaru první zápis do ZM registrovaného partnerství
b) Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného partnerství v mužském tvaru dodatečný záznam do ZM registrovaného partnerství
16. Prohlášení manželů, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich
17. a) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru ZLETILÁ svobodná osoba první zápis do ZM narození
b) Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru zletilá svobodná osoba dodatečný záznam do ZM narození
18. a) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru při narození DÍTĚTE - první zápis do ZM
b) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru nezletilé DÍTĚ - dodatečný záznam do ZM narození
19. Žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilí)
20. Žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilí)
21. Žádost o prevalidaci dat
22. a) Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice - dospělý
b) Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice - dítě
23. a) Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - dospělý
b) Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - dítě
24. Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky podle § 40
25. Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky podle § 40 odst. 4 nebo odst. 5 (s dítětem nebo zákoný zástupce)
26. a) Prohlášení dle § 31 - bývalí občané ČR
b) Prohlášení dítěte dle § 31 - bývalí občané ČR
27. Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení republikového občanství
28. Prohlášení dle § 33 - jeden z rodičů českým občanem
29. Prohlášení dle § 34 - týká se osob, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky
30. Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, § 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb.
31. Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
32. Prohlášení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky
   

 

přílohy

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR 216 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik a prohlaseni k zadosti o OSVC - dospely 200 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Dotaznik k zadosti o OSVC - dite 199 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Žádost o OSVČ par 42 - zemřelá osoba 215 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlaseni o vzdání se občanství par 40 191 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení o par 40 odst. 4 nebo odst. 5 202 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení dle § 31 - bývalí občané ČR 195 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení dítěte dle par 31 - bývalí občané 202 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlaseni dle par. 34 195 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení par 42 osoby nad 15 let 191 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení... 275 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení dle § 33 - pouze jeden rodič českým občanem 193 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 69 KB PDF (Acrobat dokument) 28.6.2014

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru zletilá svobodná... 68 KB PDF (Acrobat dokument) 28.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 69 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru zletilá svobodná... 67 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního... 88 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního... 73 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k... 70 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Žádost o zápis uzavření manželství 187 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Žádost o zápis uzavření registrovaného partnerství 135 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském... 128 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském... 128 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného... 128 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného... 129 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Žádost o zápis úmrtí 131 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu z ČR 173 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Prohlášení manželů, že se dohodli na společném příjmení... 128 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české... 124 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v... 129 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Prohlášení o nepozbytí státního občanství - děti do 15... 189 KB PDF (Acrobat dokument) 28.8.2014

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 118 KB PDF (Acrobat dokument) 30.9.2014