Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Informace o činnosti honorárních konzulů ČR ve Velké Británii

Ve Spojeném království působí dva honorární konzulové ČR. V konzulárním obvodu Severní Irsko působí HK Milan Mládek, vedoucí HK Bellfast, v konzulárním obvodu Skotsko pak HGK Dr Paul Millar, vedoucí HGK Edinburgh.

Mezi obecné funkce českých HK patří:

1.     Vystavování cestovní průkazy (náhradní cestovní doklady) českým občanům.

2.     Ověřování:

 • pravosti podpisů,
 • správnosti opisů (fotokopií) listin,
 • správnosti překladů.

3.     Pomoc českým fyzickým i právnickým osobám při řešení jejich potíží, zejména:

 • poskytuje informace sloužící k základní orientaci o svém konzulárním obvodu, jako např. informace o zákonech, předpisech a místních zvyklostech,
 • poskytuje pomoc českým občanům přechodně se zdržujícím nebo trvale žijícím v konzulárním obvodu, kteří se ocitli v tísni, zejména v případech onemocnění, nehody a ztráty cestovních dokladů či finančních prostředků,
 • v součinnosti s Velvyslanectvím ČR v Londýně zajišťuje převoz ostatků zemřelých českých občanů, příp. jejich pohřbení v konzulárním obvodu.

4. Ochrana práv a zájmů českých fyzických i právnických osob zejména tím, že v součinnosti s nadřízeným úřadem:

 • dbá na to, aby ve vztahu k českým občanům, kteří jsou zadrženi, ve vazbě nebo ve výkonu trestu, byly dodržovány příslušné mezinárodní smlouvy a právní předpisy přijímajícího státu,
 • přijímá opatření k obnově práv osob, k jejichž narušení došlo v konzulárním obvodu, a pomáhá těmto osobám vyhledat vhodné právní zastoupení před soudy a jinými orgány přijímajícího státu,
 • spolupůsobí při stanovení poručníka nebo opatrovníka mladistvým a jiným českým občanům, kteří nemají plnou způsobilost k právním úkonům,
 • přijímá opatření k ochraně majetku českých fyzických a právnických osob,
 • přijímá opatření k zajištění práv a zájmů českých fyzických a právnických osob při vyřizování pozůstalosti po osobách, které zemřely v konzulárním obvodu.

Kontakt:

1. Honorární konzulát Belfast

Adresa: 20 Comber Road, BT23 4RX Newtownards, P.O. Box 8

Telefon +44/28/91812424
Fax +44/28/91818844
E-mail belfast@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu Milan MLÁDEK
Funkce honorární konzul
Konzulární působnost Konzulární obvod: území celého Severního Irska
Časový posun - 1 hod
Provozní hodiny úřadu úterý, čtvrtek 10.00 - 12.00 (Na základě předem smluvené schůzky)

 

2. Honorární generální konzulát Edinburg

Adresa: 12A Riselaw Crescent, EH10 6HL Edinburgh

Telefon +44131/4479509
Fax +44131/4479509
E-mail edinburgh@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu Dr Paul MILLAR
Funkce generální honorární konzul
Konzulární působnost konzulární obvod: celá oblast Skotska
Časový posun -1 hod
Provozní hodiny úřadu středa 09.00 - 12.00 (Na základě předem smluvené schůzky)