Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jak postupovat, pokud jste se stali obětí podvodné nabídky práce ve Velké Británii

Každá nabídka práce v UK, kdy po Vás bude chtít zprostředkovatel práce předem zálohu (na ubytování, na nalezení práce apod.) je potenciálně podezřelá.

Jakékoliv takto předem zaplacené prostředky, pokud nejsou následně splněny nabízené podmínky práce či práce se vůbec nerealizuje, nelze obvykle vymoci zpět.

Velvyslanectví bylo v minulosti svědkem řady případů, kdy pod příslibem „vysokého“ výdělku (přes 1000 GBP / měsíc), zajímavých podmínek práce včetně zajištěného ubytování, byla do UK vylákána řada českých občanů pocházejících obvykle ze sociálně slabých skupin (např. nezaměstnaní či bezdomovci). V některých případech dokonce čeští občané odevzdali své cestovní doklady, na které byl následně podvodně otevřen bankovní účet, byla zřízena bankovní půjčka apod.

Bez adekvátní znalosti anglického jazyka a bez dostatečné orientace v místních podmínkách se můžete stát snadným terčem různých podvodníků. Mnozí z postižených se následně obracejí se žádostí o pomoc na Velvyslanectví ČR v Londýně, které nemá možnost řešit nepříznivé důsledky těchto situací, zejména pak nemá možnost zajišťovat bezplatnou přepravu zpět do ČR, nouzové ubytování či poskytnutí peněžní půjčky.

Českým občanům, kteří hodlají cestovat do UK za prací, doporučujeme ponechat si vždy dostatečnou finanční rezervu (minimálně v protihodnotě cca 3.000,- Kč v místní měně) umožňující návrat do České republiky. Za takovou částku je možno zakoupit jízdenku u autobusových společností, které provozují přepravu mezi UK a ČR. Doporučujeme rovněž nedávat třetím osobám své doklady, např. pro vyřízení NIN (National Insurance Number). Doporučujeme si vše vyřídit osobně. Vyhnete se tak případnému zneužití svých dokladů, příp. problémům při jejich vymáhání zpět, pokud byste chtěli nečekaně z UK odjet.

V případě, že se ocitnete zcela bez prostředků, mohou Vám Vaši příbuzní či známí zaslat hotovost např. prostřednictvím společnosti WESTERN UNION. Pokud byste neměli v UK přístup na telefon, je možno Vašim příbuzným, či známým, kteří budou ochotni poslat peníze, zavolat z velvyslanectví v Londýně.

Pokud se stanete obětí takovéto podvodné práce, doporučujeme nahlásit tuto skutečnost na místní policejní stanici. V případě, že postižená osoba neumí anglicky, měl by jí být poskytnut tlumočník zdarma. Případnou pomoc by Vám mohly poskytnout i některé z místních charit, které se orientují na pomoc obětem obchodu s lidmi (např. Salvation Army).

Po návratu do ČR doporučujeme nahlásit případ i na Polici ČR.

**********************************************************************************************

Pozn.: Ve vážnějších případech, kdy lze charakter celkového případu považovat za obchodování s lidmi, mohou být postižené osoby v UK zahrnuty do tzv. National Referral Mechanism (NRM). NRM je procedura, v jejímž průběhu je vyhodnoceno, zda se postižená osoba skutečně stala obětí obchodu s lidmi. V případě, že tomu tak skutečně je, vztahuje se na ní 45 denní ochranná lhůta, po kterou je jí poskytnuto ubytování, nezbytná zdravotní a psychologická pomoc. Následné kroky, které závisejí především na rozhodnutí postižené osoby, mohou zahrnovat buď návrat do země původu, případně dočasnou spolupráci s vyšetřujícími složkami. Některé případy mohou vyústit až v možnost udělení dlouhodobého pobytu ve Velké Británii. Podrobnou informaci k obchodu s lidmi včetně jeho definice naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.