Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vystavení výpisu z Rejstříku trestů ČR a UK

 

Výpis z Rejstříku trestů v ČR

  1. Agenda výpisu z rejstříku trestů České republiky je vyřizována pouze během předem sjednaných schůzek. Informace ke sjednání schůzky na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Londýně naleznete v sekci Konzulární a vízové informace - Kontakty.
  2. Je nutné předložit platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz, v němž bude uvedeno rodné číslo.
  3. Poplatek se platí v hotovosti při podání žádosti (položka 162 d konzulárních poplatků).
  4. Výpis z rejstříku trestů se vystavuje pouze v českém jazyce, pro české občany během téhož dne, pro cizince do 30 dnů.
  5. V případě, že výpis potřebujete pro britské úřady (tj. je třeba ho ověřit i apostilou), zašle velvyslanectví Vaši písemnou žádost na příslušný Rejstřík trestů, odkud bude dále zaslán na MZV k ověření apostilou. Za vystavení apostily je třeba uhradit příslušný správní poplatek.
  6. Výpis Vám můžeme následně zaslat na Vaši adresu s podmínkou, že při podání žádosti u nás necháte předplacenou, nadepsanou obálku "Special Delivery" (stříbrná obálka z umělé hmoty), ve které Vám tento výpis zašleme.

 

*****************************************************************************************

 

Výpis z Rejstříku trestů v UK

O výpis z Rejstříku trestů žádá v UK obvykle zaměstnavatel, či jiná právnická osoba, která má zájem zjistit informace o kriminální historii svých zaměstnanců. Samotné fyzické osoby žijící na území UK mohou požádat o tzv. „Basic Disclosure” (tj. základní výpis z RT, který obsahuje informace o dosud nezahlazených trestech). O ten je možno požádat na Disclosure Scotland (viz. dále).

Kontakt: Disclosure Scotland, PO Box 250, Glasgow, G51 1YU.
Email: info@disclosurescotland.co.uk.
Tel.: +44 870 609 6006.
Fax: +44 870 609 6996.
http://www.disclosurescotland.co.uk/.

Cena za výpis: Cena výpisu je 25 GBP za všechny druhy výpisů.