Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stipendijní studijní pobyty pro krajany na školní rok 2014/2015

Stejně jako v předchozích letech mají krajané, krajanské spolky a organizace ve Spojeném království možnost žádat o stipendia na semestrální studijní pobyty v České republice. Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s dobrou znalostí českého jazyka a s přednostním zaměřením na obor čeština pro cizince, dále pak učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějin umění a teologie.

Ročně je v rámci programu poskytováno 15 dvousemestrálních stipendií, dělitelných na 30 semestrálních stipendií. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium ve výši 9.000,- Kč (9.500,- Kč při doktorském studiu). Úhrada nákladů zdravotní péče je zajištěna v rozsahu požadovaném českou legislativou. Příspěvek na dopravu do ČR a zpět činí 1.500,- Kč pro evropské a 4.500,- Kč pro mimoevropské účastníky. Veškeré organizační zajištění studia realizuje Dům zahraniční spolupráce (DZS). V případě získání trvalého pobytu v ČR ztrácí student nárok na stipendium.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář na stránkách DZS. Vyplněnou a vytisknutou přihlášku v jedné kopii, tj. celkem 2 exempláře spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku je třeba zaslat na zastupitelský úřad v Londýně v následujících termínech:

pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2014/2015 (září 2014 až únor 2015) do 10. března 2014;

pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2014/2015 (září 2014 až červen 2015) do 10. března 2014;

pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2014/2015 (únor 2015 až červen 2015) do 10. srpna 2014.

O přidělení stipendií bude rozhodovat komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS. Po akceptaci příslušnou vysokou školou budou vybraní stipendisté informováni prostřednictvím MZV o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.