Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zpravodajství

Britské hospodářství zůstává zranitelné

27.7. 2014

Ačkoliv ekonomické indexy ukazují, že britské hospodářství je stále ve velmi dobré kondici, nelze přehlížet, že obnova není založena na růstu výroby. Navzdory tomu, že roste zaměstnanost a také příjem pokladny z DPH a z daně z příjmů fyzických osob, zvyšují se výdaje vlády a rozpočtový deficit přesáhne plánovanou úroveň. Někteří analytici proto varují, že současný růst nemá solidní základy a jedná se o velmi křehkou etapu dosud pozitivního vývoje. Mezinárodní měnový fond však ve svých predikcích zařazuje Spojené království mezi nejrychleji rostoucí vyspělé ekonomiky.

Informace z Konference o podvodech v evropském distribučním řetězci

19.5. 2014

Dne 14. května 2014 se v Londýně konala Konference o podvodech v evropském distribučním řetězci. Konferenci uspořádaly NFIB (National Fraud Intelligence Bureau) a City of London Police. Hlavním cílem konference bylo informovat o aktuálních hrozbách pro evropské podniky.

Ministr obchodu plánuje zavést ve Velké Británii nový veřejný rejstřík majitelů firem

24.4. 2014

Britský ministr obchodu Vince Cable zveřejnil dne 21. dubna 2014 informace o přípravách nového rejstříku majitelů firem resp. rozšíření stávajícího obchodního rejstříku. Cílem reformy má být vytvoření transparentnějšího a důvěryhodnějšího firemního prostředí. Vytvoření takové databáze a schválení pravidel jejího fungování bude nicméně předpokládat legislativní úpravy, takže dosud není zřejmé, kdy by měl navrhovaný model vstoupit v platnost. Podle představ vlády by se tak mělo stát ještě před volbami, tedy nejpozději do jara 2015. Nový rejstřík má být přístupný prostřednictvím webového rozhraní. Zatím není jasné, zda se bude jednat o samostatnou aplikaci příp. zda bude doplněna funkčnost stávajícího obchodního rejstříku (Companies House).

Sazby silniční daně pro zahraniční kamiony ve Velké Británii

30.3. 2014

Sazby daně platné od 1. dubna 2014 jsou odstupňovány podle celkové hmotnosti soupravy a doby pobytu dané soupravy ve Velké Británii (tj. platba za každý započatý den jízdy nebo platba týdenní, příp. měsíční či roční).

Britský ministr financí představil státní rozpočet na rok 2014/15, který má podpořit růst

25.3. 2014

Ministr financí George Osborne představil dne 19. března 2014 Dolní sněmovně státní rozpočet na nový finanční rok. Ústředním tématem jeho vystoupení bylo budování hospodářství, které odolá turbulencím. „Naše země si stále příliš mnoho půjčuje, neexportujeme dostatečně, neinvestujeme dostatečně a nešetříme dostatečně“, uvedl Osborne. Navzdory těmto varováním Osborne připomněl, že díky příznivému vývoji v řadě odvětví byly navýšeny odhady letošního růstu britského HDP, a to z přechozích +2,4 % na +2,7 %.

Britský ministr financí znovu varuje před zmírněním reforem

26.2. 2014

V souvislosti se zlepšující se ekonomickou situací v Británii, zejména pak s rostoucím HDP, zlepšující se situací na pracovním trhu, snižující se úrovní inflace a obecně spíše optimistickým hospodářským výhledem, se začínají ozývat hlasy, které žádají zmírnění vládou dříve zavedených opatření. Ministr financí Osborne proti takovýmto úvahám znovu důrazně vystoupil. Svůj vzkaz domácím kritikům poslal z Hongkongu, kde se zastavil dne 20. února 2014 při své cestě na zasedání G20 v Austrálii. Jeho vystoupení pro členy britské obchodní komory bylo komentováno londýnským tiskem i ekonomickými analytiky.

Očekávaný vývoj ekonomiky ve Velké Británii v roce 2014

7.1. 2014

Britský HDP poroste v roce 2014 nejméně o 2 %, přičemž některé odhady hovoří dokonce až o 3 %. Inflace by se měla pohybovat v nastaveném inflačním pásmu na úrovni 2 % a míra nezaměstnanosti se má dále snižovat až k 7 %. Toto jsou hlavní předpoklady, na kterých se shodnou vládní experti, zástupci firem i nezávislí analytici. Další očekávání se týkají růstu produktivity práce, větší dynamiky výrobního sektoru, zásadního posunu v odvětví energetiky, růstu v oblasti služeb a pokračování privatizace státních podniků resp. podílů v nich. Kurz USD/GBP se nyní pohybuje okolo 1,65 a libra má po celý rok posilňovat.

Britský ministr financí vystoupil v parlamentu

12.12. 2013

Britský ministr financí předstupuje dvakrát ročně před parlament s informací o hospodářském stavu země a výhledu do budoucna. Na jaře předkládá návrh rozpočtu na následující období a na podzim představuje kroky, které vláda pokládá za nezbytné k podpoře ekonomického růstu. Dne 5. prosince 2013 G. Osborne před poslanci ohlásil svou strategii zodpovědné obnovy hospodářství, která bude spočívat v zavedení daňových úlev a zvýšení objemu investic. Zopakoval při tom řadu bodů, které již byly oznámeny dříve. Zároveň však uvedl, že ještě v příštích několika rozpočtových letech bude pokračovat snižování státních výdajů. V roce 2013 se předpokládá růst HDP o 1,2 %, příští rok by ekonomika měla růst o 2 % a v roce 2015 o 2,3 %.

Britské Ministerstvo financí připravuje první emisi islámských dluhopisů

19.11. 2013

Předseda britské vlády oznámil během 9. Světového islámského ekonomického fóra, které se konalo na konci října 2013 v Londýně, že Spojené království bude první západní zemí, jenž bude emitovat islámské dluhopisy (tzv. sukuky). Emise sukuků v celkovém objemu 200 mil. liber bude vydaná v průběhu roku 2014. Británie se tak připojuje k řadě asijských, arabských a afrických zemí, které sukuky využívají k financování svých dlouhodobých strategických potřeb.

Infrastrukturální investice ve Velké Británii

17.10. 2013

Vláda Velké Británie představila dne 22. října 2013 infrastrukturální projekty, které spadají do tzv. garančního programu, v jehož rámci se počítá s investicemi v celkové výši 40 mld. liber. Stěžejní část dosud zveřejněných projektů spadá do sektoru energetiky. Největším oznámeným projektem je výstavba dvou reaktorů v jaderné elektrárně Hinkley Point, přičemž úvodní stavební práce by měly začít již v roce 2014 a do přenosové sítě by měla být elektrárna zapojena v roce 2023.

V britském hospodářství nastává zásadní obrat

15.9. 2013

Ministr financí George Osborne vystoupil dne 9. září 2013 se zásadním prohlášením o britské ekonomice. Ke svému proslovu o zlepšujícím se stavu hospodářství si vybral poměrně neobvyklé místo - staveniště komerční budovy ve východní části londýnské City. Tato lokalita je symbolem růstu a Osborne zdůraznil, že právě dřívější signály ohledně zlepšující se ekonomiky se nyní skutečně potvrdily. Dokonce se předpokládá, že ve třetím čtvrtletí dosáhne růst HDP až 1 procenta.

Hospodářství Spojeného království povzbuzuje nejen narození následníka trůnu

Bank of England mění rámcovou strategii

27.8. 2013

Nový guvernér Bank Of Egland (dále BoE) Mark Carney oznámil dne 7. srpna 2013 novou strategii monetární politiky. Jedná se o nejvýznamnější změnu od roku 2009. Cílem úprav je dále povzbudit prosperitu a růst.

Hospodářství Spojeného království povzbuzuje nejen narození následníka trůnu

25.7. 2013

Narození následníka trůnu se může podle odborníků projevit pozitivně na růstu HDP. Již na konci léta by měl být tento efekt zřetelný ve výsledcích maloobchodu a služeb v úzké návaznosti na cestovní ruch. Zároveň se však v průběhu července ukázaly i další růstové signály, a to na realitních trzích, v sektoru informačních technologií a především pak v široké oblasti exportu. V energetickém odvětví se vláda rozhodla podpořit těžbu břidlicového plynu. MMF aktuálně zvýšil svůj odhad růstu britského HDP z 0,7% na 0,9%.

Čtyři ekonomické prezentace ČR ve Velké Británii

19.6. 2013

V období mezi 9. květnem a 10. červnem 2013 se v UK uskutečnily celkem čtyři ekonomické prezentace ČR, na kterých se ZÚ Londýn podílel. V pořadí za sebou se jednalo o účast na Dni Evropy v Edinburghu, prezentaci během 54. ročníku tradičního mezinárodního charitativního veletrhu v prostorách radnice Kensingtonu a Chelsea, podporu českých firem na veletrhu Subcon v Birminghamu a participaci na semináři v sídle banky KBC v londýnské bankovní čtvrti.