Velvyslanectví České republiky v Londýně

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zpravodajství

Očekávaný vývoj ekonomiky ve Velké Británii v roce 2014

7.1. 2014

Britský HDP poroste v roce 2014 nejméně o 2 %, přičemž některé odhady hovoří dokonce až o 3 %. Inflace by se měla pohybovat v nastaveném inflačním pásmu na úrovni 2 % a míra nezaměstnanosti se má dále snižovat až k 7 %. Toto jsou hlavní předpoklady, na kterých se shodnou vládní experti, zástupci firem i nezávislí analytici. Další očekávání se týkají růstu produktivity práce, větší dynamiky výrobního sektoru, zásadního posunu v odvětví energetiky, růstu v oblasti služeb a pokračování privatizace státních podniků resp. podílů v nich. Kurz USD/GBP se nyní pohybuje okolo 1,65 a libra má po celý rok posilňovat.

Britský ministr financí vystoupil v parlamentu

12.12. 2013

Britský ministr financí předstupuje dvakrát ročně před parlament s informací o hospodářském stavu země a výhledu do budoucna. Na jaře předkládá návrh rozpočtu na následující období a na podzim představuje kroky, které vláda pokládá za nezbytné k podpoře ekonomického růstu. Dne 5. prosince 2013 G. Osborne před poslanci ohlásil svou strategii zodpovědné obnovy hospodářství, která bude spočívat v zavedení daňových úlev a zvýšení objemu investic. Zopakoval při tom řadu bodů, které již byly oznámeny dříve. Zároveň však uvedl, že ještě v příštích několika rozpočtových letech bude pokračovat snižování státních výdajů. V roce 2013 se předpokládá růst HDP o 1,2 %, příští rok by ekonomika měla růst o 2 % a v roce 2015 o 2,3 %.

Britské Ministerstvo financí připravuje první emisi islámských dluhopisů

19.11. 2013

Předseda britské vlády oznámil během 9. Světového islámského ekonomického fóra, které se konalo na konci října 2013 v Londýně, že Spojené království bude první západní zemí, jenž bude emitovat islámské dluhopisy (tzv. sukuky). Emise sukuků v celkovém objemu 200 mil. liber bude vydaná v průběhu roku 2014. Británie se tak připojuje k řadě asijských, arabských a afrických zemí, které sukuky využívají k financování svých dlouhodobých strategických potřeb.

Infrastrukturální investice ve Velké Británii

17.10. 2013

Vláda Velké Británie představila dne 22. října 2013 infrastrukturální projekty, které spadají do tzv. garančního programu, v jehož rámci se počítá s investicemi v celkové výši 40 mld. liber. Stěžejní část dosud zveřejněných projektů spadá do sektoru energetiky. Největším oznámeným projektem je výstavba dvou reaktorů v jaderné elektrárně Hinkley Point, přičemž úvodní stavební práce by měly začít již v roce 2014 a do přenosové sítě by měla být elektrárna zapojena v roce 2023.

V britském hospodářství nastává zásadní obrat

15.9. 2013

Ministr financí George Osborne vystoupil dne 9. září 2013 se zásadním prohlášením o britské ekonomice. Ke svému proslovu o zlepšujícím se stavu hospodářství si vybral poměrně neobvyklé místo - staveniště komerční budovy ve východní části londýnské City. Tato lokalita je symbolem růstu a Osborne zdůraznil, že právě dřívější signály ohledně zlepšující se ekonomiky se nyní skutečně potvrdily. Dokonce se předpokládá, že ve třetím čtvrtletí dosáhne růst HDP až 1 procenta.

Hospodářství Spojeného království povzbuzuje nejen narození následníka trůnu

Bank of England mění rámcovou strategii

27.8. 2013

Nový guvernér Bank Of Egland (dále BoE) Mark Carney oznámil dne 7. srpna 2013 novou strategii monetární politiky. Jedná se o nejvýznamnější změnu od roku 2009. Cílem úprav je dále povzbudit prosperitu a růst.

Hospodářství Spojeného království povzbuzuje nejen narození následníka trůnu

25.7. 2013

Narození následníka trůnu se může podle odborníků projevit pozitivně na růstu HDP. Již na konci léta by měl být tento efekt zřetelný ve výsledcích maloobchodu a služeb v úzké návaznosti na cestovní ruch. Zároveň se však v průběhu července ukázaly i další růstové signály, a to na realitních trzích, v sektoru informačních technologií a především pak v široké oblasti exportu. V energetickém odvětví se vláda rozhodla podpořit těžbu břidlicového plynu. MMF aktuálně zvýšil svůj odhad růstu britského HDP z 0,7% na 0,9%.

Čtyři ekonomické prezentace ČR ve Velké Británii

19.6. 2013

V období mezi 9. květnem a 10. červnem 2013 se v UK uskutečnily celkem čtyři ekonomické prezentace ČR, na kterých se ZÚ Londýn podílel. V pořadí za sebou se jednalo o účast na Dni Evropy v Edinburghu, prezentaci během 54. ročníku tradičního mezinárodního charitativního veletrhu v prostorách radnice Kensingtonu a Chelsea, podporu českých firem na veletrhu Subcon v Birminghamu a participaci na semináři v sídle banky KBC v londýnské bankovní čtvrti.

Jak dostat britskou ekonomiku do rovnováhy?

31.5. 2013

V oblasti ekonomiky jsou pro britskou vládu stále nejpalčivějšími úkoly návrat k růstu a vyvážení hospodářství. Navzdory některým pozitivním signálům a letošním výsledkům ekonomických ukazatelů přetrvávají obavy, že pokud bude HDP i nadále růst, bude se celkově jednat jen o desetiny procenta, což by určitě nepředstavovalo kýžený zvrat. Někteří analytici si v současné sitaci dokonce kladou otázku, zda probíhá transformace ekonomiky směrem k nízkorůstovému hospodářství. Doporučení, co podniknout dále, přicházejí z různých stran, konkrétně 22. května byly publikovány závěry z konzultací s MMF a EK zveřejnila šest oblastí, kterým by UK mělo věnovat zvláštní pozornost. Analytici poukazují především na nedostatečnou tvorbu hrubého fixního kapitálu a na limitované investice firem.

Britské hospodářství se vyhnulo recesi

30.4. 2013

Podle Národního statistického úřadu (Office for National Statistics, dále ONS) vzrostl HDP v prvním čtvrtletí roku 2013 o 0,3 %. Ačkoliv jsou tyto údaje založeny na předběžných datech, všeobecně se tento výsledek bere za potvrzení, že Spojené království odvrátilo nebezpečí třetí recese v řadě od roku 2008. Zveřejněny byly i nové hodnoty inflace a nezaměstnanosti.

Britský ministr představil státní rozpočet na období 2013/14

29.3.2013

Ministr financí George Osborne připravil nový státní rozpočet. S rozpočtovou zprávou předstoupil před parlament dne 20. března 2013. Vláda Velké Británie bude pokračovat v původním plánu hospodářské obnovy, byť některá dříve vyhlášená opatření byla přehodnocena. Vzhledem k nižší domácí i zahraniční poptávce, přetrvávání nepříznivých důsledků finanční krize a inflaci vyvolané cenami komodit byl pozměněn odhad růstu HDP v roce 2013, a to z původních +1,2 % na +0,6 %.

Velká Británie: Reforma bankovnictví a velká očekávání od nového guvernéra centrální banky

28.2.2013

Počátkem února vystoupil ministr financí Osborne s projevem ohledně změn v britském bankovním systému. Od dubna bude zrušen Úřad pro finanční služby (FSA) a jeho agenda přejde na Bank of England a dále na novou instituci FCA (Financial Conduct Authority), která bude především sloužit k ochraně spotřebitelů. Zároveň bude v roce 2014 odstartován proces oddělení investičního bankovnictví od retailového. Iiniciativu očekává odborná veřejnost v londýnské City též od nového guvernéra centrální banky M. Carneyho. Do funkce sice nastoupí až v létě, ale již měl první slyšení v rozpočtovém výboru parlamentu.

Komentář k současnému vývoji britského hospodářství

29.1.2013

Předpověď letošního růstu britského hospodářství, které se na prahu nového roku pohybovaly mezi 0,9 % až 1,2 %, budou pravděpodobně brzy přehodnoceny. Předběžné výsledky posledního čtvrtletí roku 2012 totiž ukazují na pokles ekonomiky (-0,3 % HDP) a podle všeho se první čtvrtletí 2013 od tohoto výkonu nebude moc lišit. Celkově tak Spojené království již dva a půl roku hospodářsky stagnuje a je otázkou, zda se nejnovější výsledky projeví i na ratingovém hodnocení. Dobrou zprávou zůstává, že navzdory všem nepříznivým okolnostem se daří udržet na dobré úrovni zaměstnanost.