Generální konzulát České republiky v Los Angeles

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů je možné nalézt nejaktuálnější verzi úplného znění tohoto zákona na webových stránkách Ministerstva ČR v kapitole „Služby pro veřejnost“ a podkapitole „Informace pro cizince“ (http://www.mvcr.cz/clanek/zmeny-v-oblasti-vstupu-a-pobytu-cizincu-na-uzemi-cr-od-roku-2011.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d).

Tato novela předpokládá řadu zásadních změn týkajících se pracovišť vyřizujících náležitosti spojené s pobytem cizinců na území ČR i samotných podmínek pobytu v ČR.

Novelu zákona podepsal dne 23. prosince 2010 prezident ČR a byla publikována ve sbírce zákonů 30. prosince 2010 pod číslem 427/2010. Účinnosti nabyla 1. ledna 2011. 

San Francisco – krádeže věcí z osobních vozů

vystraha

Upozorňujeme, že zejména v turisticky exponovaných oblastech San Francisca evidujeme vysokou míru krádeží osobních věcí ze zaparkovaných automobilů. Doporučujeme neponechávat (a to i jen během krátkého opuštění vozu) v uzavřeném voze jakékoliv… více ►

Nabytí státního občanství České republiky prohlášením dle §33 - lhůta podání končí 31.12.2014

x2014_01_07_3

Prohlášení dle § 33 zákona – pro fyzické osoby, které se narodily v době od 1. října 1949 do 7. května 1969 mimo území Československé republiky a jeden z rodičů byl ke dni jejího narození více ►

Doplňovací volby do Senátu

doplnovaci_volby_do_senatu

Volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR se uskuteční v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Doplňovací volby do Senátu spojené se zánikem mandátu senátora za volební obvod č. 22 (se sídlem v Praze 10) se uskuteční v pátek 19. září 2014 a… více ►