Generální konzulát České republiky v Los Angeles

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvědčení o státním občanství

(Archivní článek, platnost skončena 16.01.2014.)

V případě, že potřebujete prokázat své české občanství (např. z důvodu podání žádosti o nový cestovní pas ČR) a nemáte žádný z předepsaných dokladů (tj. platný český pas nebo platný občanský průkaz ČR), existuje žádost o zjištění státního občanství České republiky a vydání osvědčení o státním občanství České republiky. Na osvědčení o státním občanství České republiky můžete po dobu jednoho roku od jeho vydání podat žádost o nový cestovní doklad.

Žádost můžete podat přímo na našem konzulárním oddělení na Generálním konzulátu osobně. Pokud se nemůžete osobně dostavit, pak nám vše níže uvedené zašlete na adresu našeho konzulárního oddělení. V případě, že žádost o vydání osvědčení zasíláte na konzulát poštou, je nutné na formulářích žádosti nechat úředně ověřit Váš podpis. Tato žádost se po zpracování zasílá k vyřízení příslušnému krajskému úřadu v České republice.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Při podání žádosti o vydání Osvědčení o státním občanství ČR je třeba doručit následující doklady:

a) Žádost a dotazník ke zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení o státním občanství ČR

Žádost musí být čitelně vyplněná. Na druhé straně žádosti nesmí chybět datum a místo podpisu a Váš notářem ověřený podpis . Údaje o manželce/manželovi vyplňujete i v případě rozvodu.

b) prohlášení o státním občanství

Prohlášení musí být čitelně a úplně vyplněné a musí být vždy přiloženo k žádosti o zjištění státního občanství ČR. Váš podpis musí být notářsky ověřený.


Podává-li žádost rodič (popř. zákonný zástupce) za dítě mladší 18ti let, vyplňuje ji jménem dítěte. Žádost podepisuje zákonný zástupce/rodič. K této žádosti je třeba také přiložit:

·         doklad totožnosti rodiče/zákonného zástupce

·         oddací list rodiče/zákonného zástupce, popřípadě rozsudek o rozvodu

·         rodný list rodiče

- to, co v prohlášení nesouhlasí škrtněte a naopak, co je potřeba v prohlášení doplnit, tak uveďte.

 

c) doklad totožnosti (cestovní pas, občanský nebo řidičský průkaz)

Pokud nemáte žádný z dokladů totožnosti České republiky, může být doklad nahrazen jiným dokladem totožnosti (řidičský průkazu jiného státu apod.)

d) originály českých matričních dokladů nebo jejich kopie ověřená notářem v České republice

Těmito doklady se rozumí:

  • český rodný list,
  • vdané ženy musí vždy přiložit český oddací list (a to i v případě, že manželství již bylo rozvedeno).

SPRÁVNÍ POPLATEK

Aktuální poplatek za vydání Osvědčení o státním občanství najdete ZDE. Správní poplatek spolu s čitelně a úplně vyplněnou žádostí, doloženou požadovanými doklady, zasílejte pouze formou Money Order (payable to the Consulate General of the Czech Republic in Los Angeles), anebo v hotovosti.
Osobní nebo firemní šeky k úhradě správních poplatků velvyslanectví nemůže přijmout.¨

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI

Vyplněnou žádost spolu se všemi doklady předává náš úřad k vyřízení příslušným orgánům v ČR. Vyřízení trvá přibližně 2 měsíce. V případech, kdy je nutné provádět pátrání v archívech, je doba vyřízení delší. Jakmile obdržíme vyhotovené osvědčení, zašleme je poštou na Vámi uvedenou adresu. V případě nejasností nás kontaktujte na telefonních číslech +1 (3102) 473-0889, ext. 224 nebo na emailové adrese losangeles@embassy.mzv.cz

NEZAPOMEŇTE PROSÍME přiložit k žádosti Váš telefonní nebo e-mailový kontakt, abychom se s Vámi v případě potřeby mohli spojit.

přílohy

osv1 26 KB PDF (Acrobat dokument) 15.1.2013

osv2 27 KB PDF (Acrobat dokument) 15.1.2013

osv3 24 KB DOC (Word dokument) 15.1.2013