Generální konzulát České republiky ve Lvově

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Historie generálního konzulátu

Několik slov o historii konzulárního zastoupení ve Lvově

Historie konzulárního úřadu České (Československé) republiky ve Lvově sahá do počátku existence samostatného Československa.

Prvním konzulem Československé republiky ve Lvově byl pan František Štilip, který předal konzulský patent 6. prosince 1921. Konzulát pak zahájil činnost 20. prosince 1921 (oficiálně 1. ledna 1922) a sídlil v Ulici 3 Maja 2.  Do jeho konzulárního obvodu patřila vojvodství Lwów, Stanislawów a Tarnopol.  

11.10.1928 se ujal funkce konzula pan Jan Jirásek, ze jehož působení se v r. 1929 konzulát přestěhoval do budovy v ulici Kornela Ujejskiego 4.

Od zřízení konzulátu jeho činnost úzce souvisela s válečným dědictvím i novým rozdělením střední Evropy po rozpadu Rakousko-uherské monarchie: převažovala agenda válečných škod, péče o válečné hroby a exhumace, repatriace, státoobčanská agenda, ale i vymáhání léčebného a alimentů. Až ve druhé polovině 20. let začíná nabývat na důležitosti i agenda obchodní, a to v přímé návaznosti na sjednání polsko-československé obchodní smlouvy.

V letech 1934 – 1937 vedl konzulát pan Václav Čech. Poslední předválečný konzul dr. Karel Macháček předal konzulský patent 18.7.1937, aniž by tušil, jak tragické události jeho misi ukončí. Dr. Karel Macháček opustil Lvov 20. dubna 1939 poté, co 20. března odevzdal  konzulát do německé úřední moci. 

Ve 30. letech konzulát vykazoval kromě běžné vízové a konzulární agendy taktéž aktivity kulturně-propagační a osvětové, zaměřoval se také na podporu cestovního ruchu a lázeňství. Neodmyslitelnou součástí jeho práce byla péče o zborovskou mohylu a hroby legionářů v Jazerně. Druhá polovina 30. let však byla poznamenána zhoršením politických poměrů a česko-polských vztahů, které se promítly do všech oblastí činnosti českého konzulárního zastoupení ve Lvově.

O obnovení konzulárního zastoupení České republiky ve Lvově, tentokrát na úrovni generálního konzulátu, bylo rozhodnuto v r. 2003. Ukrajinská strana udělila exequatur prvnímu generálnímu konzulovi ing. Milanu Janderovi dne 14. září 2003.

Generální konzulát zahájil činnost na stávající adrese (Antonovicha 130 a) dne 5. ledna 2004, oficiální otevření se konalo 20. ledna 2004. Konzulární obvod byl tehdy definován čtyřmi oblastmi: Lvovskou, Zakarpatskou, Ivano-Frankovskou a Tarnopolskou. V r. 2006 pak bylo rozhodnuto o rozšíření konzulární působnosti GK Lvov i na oblast Volyňskou, Rovenskou a Černiveckou. Činnost Generálního konzulátu ve Lvově od počátku spočívala především ve vízové agendě, úsilí generálního konzula nicméně směřovalo i do oblasti kulturních a obchodních vztahů. Ing. Milan Jandera ukončil své působení ve Lvově 10. října 2007.

1.listopadu 2007 se ujal funkce JUDr. Ladislav Hradil, který exequatur obdržel 18.4. 2008.  V průběhu roku 2008 prošla budova konzulátu, nyní již ve vlastnictví českého státu, částečnou rekonstrukcí. Mise JUDr. Hradila ve Lvově skončila  22. února 2009. V první polovině roku 2009 je činnost konzulátu opět na několik měsíců omezena z důvodu další fáze rekonstrukce objektu.

20. července  2009 přijíždí do Lvova generální konzul Mgr. David Pavlita. Exequatur mu bylo ukrajinskými úřady uděleno 6. srpna 2009, ve funkci zůstává do 13. září 2013. Aktivity konzulátu se ve větší míře rozšiřují i na kulturní a obchodní agendu.

16. září 2013 se funkce generálního konzula ujímá PhDr. Miroslav Klíma. Souhlas ukrajinské strany s působením ve funkci mu byl udělen dne 10.10.2013 a předán dne 24.10.2013 v Kyjevě.