Generální konzulát České republiky ve Lvově

Organizační struktura úřadu

Organizační struktura úřadu

Jméno Funkce Agenda
Miroslav Klíma generální konzul vedoucí úřadu
Valerie Füleová konzul zástupce generálního konzula, agenda kulturní, školská, krajanská, obchodní, vízová
Pavel Valový vicekonzul vedoucí konzulárního úseku
Marcela Budařová hospodář agenda vnitřního chodu úřadu
Olga Semenjuková asistentka GK vedoucí sekretariátu