Generální konzulát České republiky ve Lvově

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zmírnění majetkových křivd občanů ČR za zanechaný majetek na Podkarpatské Rusi

Informace o zákonu č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik .

Dnem 1. října 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik. Zákon se dotýká všech českých občanů,  kteří jsou uvedeni v § 3 uvedeného právního předpisu, popř. jejich manželů a dětí ( nikoliv vnuků a dalších potomků v přímé linii).

            Budou-li oprávněné osoby v souvislosti s uplatněním svých nároků požadovat doklady potřebné pro jejich doložení (vlastnictví a cenu nemovitostí), je třeba, aby se obracely buď osobně či písemně prostřednictvím svého právního zástupce na Státní archiv Zakarpatské oblasti (Děržarchiv), Mynajská 16, Užhorod, nebo o tuto službu požádaly jimi zvoleného zástupce (seznam členů Ukrajinské právnické komory).

            Pro tento účel je možné využít například služeb právníka v Užhorodě, který spolupracuje s GK Lvov.

JUDr. Vasyl Kopyč
ul. Dobroljubova č/17
880 00 Užhorod
Zakarpatská oblast, Ukrajina
e- mail: kopych.vasyl@mail.ru

Korespondenci s JUDr. Kopyčem je možné vést v českém jazyce. GK Lvov upozorňuje, že s vyřízením žádosti jsou vždy spojeny hotové výdaje (za vystavení požadovaného dokladu, ověření překladu a poštovné), jejichž výše se liší případ od případu (obvykle však mezi 30-50€). JUDr. Kopyč sdělí žadateli předem přesnou částku a způsob její úhrady (bankovním převodem na konto v ČR), po jejímž uhrazení mu bude požadovaný doklad zaslán.

Vydání matričních dokladů je možné také na základě zplnomocnění či přímo osobně na úřadu: Upravlnije justycii Zakarpatské oblasti, Nacionalna plošča 4, Užhorod.

Správný postup dožádání dokumentů z Ukrajiny je také popsán na webových stránkách Velvyslanectví Ukrajiny v Praze.