Velvyslanectví České republiky v Madridu

česky  español 

rozšířené vyhledávání

Návštěvy během španělského předsednictví v Radě EU

Uvádíme přehled nejdůležitějších návštěv českých představitelů ve Španělsku během španělského předsednictví v Radě EU:

12.-14.1. Účast ministra pro evropské záležitosti Juraje Chmiela na neformálním jednání ministrů pro EU v La Granja

14.-17.1. Účast ministra životního prostředí Jan Dusíka a náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera na neformální Radě ministrů pro energetiku a životní prostředí v Seville

20.-21.1. Účast ministra vnitra Martina Peciny a ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové na neformální Radě ministrů pro justici a vnitro v Toledu

18.-20.1. Náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Koliba se zúčastnil v Madridu semináře „Vyhlídky a výzvy oživení turistického průmyslu v letech 2010-2011“ a slavnostně otevřel český stánek na veletrhu FITUR 2010

20.-22.1. Účast náměstka ministra práce a sociálních věcí Mariána Hoška na zahajovací konferenci k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení v Madridu

27.1. Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí Jan Kohout zahájil v Madridu spolu s ministry zahraničí Polska a Španělska seminář k Východnímu partnerství "Budoucnost Východního partnerství: výzvy a příležitosti"

27.-30.1. Účast ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky na neformální Radě ministrů pro zaměstnanost (EPSCO) v Barceloně

3.-4.2. Účast náměstkyně ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Jany Matesové na evropské vrcholné schůzce žen ministryň v Cádizu

4.-5.2. Předsedkyně Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Kateřina Jacques a předseda Výboru pro EU Senátu Parlamentu ČR Luděk Sefzig se zúčastnili Konference předsedů výborů pro evropské záležitosti (COSAC) parlamentů členských států EU v Madridu

7.-9.2. Účast náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Vlastimila Růžičky na konferenci "Věda a výzkum" v San Sebastiánu

7.-9.2. Účast náměstka ministra průmyslu a obchodu Martina Tlapy na neformální Radě pro konkurenceschopnost v San Sebastiánu

11.-13.2. Účast náměstkyně ministrynyě zdravotnictví Markéty Hellerové na společném zasedání Chief Medical Officers (CMO) a Chief Nursing Officers (CNO) v Cáceres

12.-13.2. Účast náměstkyně ministra dopravy Dity Schautové na neformální Radě ministrů dopravy v La Coruña

16.-18.2. Účast 1. náměstkyně ministra zahraničních věcí Heleny Bambasové na neformální schůzce ministrů pro rozvojovou spolupráci v La Granja

19.2. Účast ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky na neformální schůzce ministrů pro regionální politiku v Zaragoze

24.-26.2. Předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR Jiří Dienstbier se zúčastnili konference předsedů zahraničních výborů (COFACC) v Madridu

24.-25.2. Účast ministra obrany Martina Bartáka na neformální schůzce ministrů obrany v Palmě de Mallorca

5.-6.3. Účast místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta na neformální schůzce ministrů zahraničí (Gymnich) v Córdobě

11.-12.3. Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Evropského shromáždění pro bezpečnost a obranu/Shromáždění ZEU poslankyně Helena Mallotová, poslanci Pavel Hojda a Karel Kratochvíle, senátor Jan Nádvorník a senátorka Liana Janáčková se zúčastnili semináře na téma "Transatlantický trh s obranným vyzbrojováním" v Madridu a navštívili Airbus Military v Seville

14.-16.3. Účast náměstkyně ministra vnitra Lenky Ptáčkové-Melicharové na ministerském fóru EU-LAC o informační společnosti v La Granja

16.-18.3. Účast náměstka ministra pro místní rozvoj Petra Osvalda na neformální schůzce ministrů pro regionální politiku v Málaze

17.-18.3. Účast ministra práce a sociálních věcí Petra Šimerky na Konferenci o základních právech zaměstnanců v Oviedu

31.3. Účast náměstkyně ministra kultury Petry Smolíkové na neformální schůzce ministrů kultury v Barceloně

14.-15.4. Účast ministra pro místní rozvoj Rostislava Vondrušky na neformální schůzce ministrů pro cestovní ruch v Madridu

14.-16.4. Předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR Jan Hajda a místopředseda výboru Igor Petrov se zúčastnili Konference předsedů Výborů pro finance a rozpočet v Madridu

15.-17.4. Senátor Jiří Bis, člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, se zúčastnil 10. Interparlamentního setkání o energiích z obnovitelných zdrojů v Madridu

15.-18.4. Účast guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy a náměstků ministra financí Tomáše Zídka a Kláry Hájkové na neformální Radě ECOFIN v Madridu

20.-21.4. Účast náměstka ministra pro evropské záležitosti Michala Sedláčka na neformální schůzce ministrů pro sport v Madridu a účast na pracovním obědě s generálním sekretářem pro EU MZV Španělska Miguelem Ángelem Navarrem

26.-27.4. Účast náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera na Česko-španělském energetickém fóru v Madridu

28.-30.4. Účast předsedkyně Stálé komise pro rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Soni Markové a 1. místopředsedkyně Senátu PČR Aleny Gajdůškové na zasedání předsedů Výborů pro rovné příležitosti v Madridu

10.-12.5. Pracovní návštěva náměstka ministra pro místní rozvoj Jiřího Koliby v Madridu, při které jednal s několika představiteli španělského turistického sektoru

15.-18.5. Účast náměstka ministra zahraničních věcí pro EU Vladimíra Galušky na schůzce ministrů pro rozvoj EU - Latinská Amerika a Karibik v Madridu

17.-18.5. Účast prezidenta republiky Václava Klause a ministra zahraničních věcí Jana Kohouta na summitu EU - Latinská Amerika a Karibik v Madridu

18.-20.5. Náměstek ministra práce a sociálních věcí Marián Hošek se zúčastnil neformální schůzky ministrů pro politiky pro handicapované v Zaragoze

20.-21.5. Předsedkyně Nejvyššího soudu ČR Iva Brožová se zúčastnila konference předsedů Nejvyšších soudů a nejvyšších státních zástupců EU v Madridu

25.-27.5. Místopředseda vlády a ministr zahraničí Jan Kouhout se zúčastnil XVIII. ministerského zasedání EU-ASEAN (Společenství národů jihovýchodní Asie) v Madridu

27.-28.5. Účast náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera na konferenci o energetických strukturách v Madridu

30.5.-1.6. Účast ministra zemědělství Jakuba Šebesty na neformální schůzce ministrů zemědělství v Méridě

30.5.-1.6. Jednání XLIII. Konference orgánů specializovaných na komunitární a evropské záležitosti (COSAC) parlamentů členských států EU v Madridu se zúčastnili za Senát PČR předseda Výboru pro EU Luděk Sefzig a místopředseda výboru Václav Koukal; Poslaneckou sněmovnu PČR reprezentovali Kateřina Jacques, předsedkyně Výboru pro evropské záležitosti, Petr Krill, místopředseda výboru, a členové výboru – poslanci Pavel Vanoušek a Josef Šenfeld

7.-9.6. Účast ministra dopravy Gustáva Slamečky na schůzce na vysoké úrovni k transevropské dopravní síti (TENT-T Days 2010) v Zaragoze

23.-25.6. Předseda Výboru pro EU Senátu PČR Luděk Sefzig se zúčastnil schůzky předsedů Výborů pro práci a přistěhovalectví pořádané v Kongresu poslanců v Madridu