Velvyslanectví České republiky v Manile

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Pomoc v nouzi

POHOTOVOSTNÍ ČÍSLO PRO PŘÍPADY NOUZE

V případě naléhavé potřeby pomoci českým občanům v nouzi volejte na číslo mobilního telefonu:

+63 918 990 5778 (případně +63 918 914 5516, nebo +63 918 910 7425)

Není určeno pro sdělování informací - pro běžné informace volejte na telefonní čísla uvedená v kapitole Vízový a konzulární úsek.


Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení situace občana ČR, který se ocitl v nouzi v zahraničí v důsledku mimořádné události hodné zvláštního zřetele, např. při autohavárii, hospitalizaci, v souvislosti s náhlým úmrtím, při omezení osobní svobody, při odcizení nebo ztrátě cestovních dokladů nebo finančních prostředků, a jestliže není schopen řešit tuto situaci bez pomoci českého úřadu. Základní informace ohledně pomoci v nouzi naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí ČR. Důležitá telefonní čísla naleznete v sekci Informace pro cesty a pobyt.

 

ZTRÁTA/ ODCIZENÍ CESTOVNÍHO DOKLADU nebo OBČANSKÉHO PRŮKAZU

cestovni_doklady

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

obchodovani_s_lidmi

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. více ►