Velvyslanectví České republiky v Manile

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Osobnosti české historie na Filipínách

Aster, Karel: poslední baťovec a pamětník válečných let z Filipín

aster_karel

Baťovec Karel Aster je posledním dosud žijícím Čechem ze 14 mužů, kteří se po přepadení Československa přihlásili do americké armády. Karel Aster se zúčastnil bojů na Filipínách, dramatické plavby ostřelovaných Čechoslováků na ostrov Corregidor… více ►

Bžoch Jan: hrdina z Bataanského pochodu smrti

bzoch_jan

Ing. Jan Bžoch (též John V. Bzoch) byl zakladatelem české obchodní diplomacie na Filipínách. Po přepadení Československa se stal dobrovolníkem v americké armádě a účastníkem Bataanského pochodu smrti. Posmrtně za hrdinství vyznamenán americkou… více ►

Dančák, Karel - baťovec a hrdina z bojů o Filipíny

dancak_karel

Karel Dančák se narodil 6. května 1920. U firmy Baťa působil od 1. 8. 1934 jako dělník a obuvník. Dne 22. 8. 1937 odcestoval do nově zakládané pobočky firmy Baťa v Belcamp, USA. jako instruktor obuvnických. více ►

Gerbec, Ludvík: ředitel předválečné pobočky Baťa na Filipínách

gerbec_ludvik

Ludvík Gerbec se narodil dne 5. 6. 1912. U firmy Baťa působil od 12. 7. 1927. Ludvík Gerbec byl v Manile zatčen Japonci za podporu odboje a vězněn ve vězení Fort Santiago a Bilibid Prison. Věznění přežil s těžce poškozeným zdravím. více ►

Hrdina Jaroslav - válečný dobrovolník a vedoucí pracovník firmy Baťa v Manile

hrdina_jaroslav

S ohledem na okupaci Československa byla firma v Manile v době války přejmenována na Gerbec & Hrdina po dvou svých vedoucích pracovnících. Zatímco Ludvík Gerbec patřil k vyššímu managementu firmy, Jaroslav Hrdina byl do Manily původně vyslán… více ►

Lenk Hans - uprchlík z Dachau a český válečný dobrovolník na Filipínách

Hans a jeho bratr Fred Lenkovi pocházeli z židovské rodiny z Karlových Varů. Hans Lenk se zde věnoval prosperujícímu zahraničnímu obchodu. Na počátku války byli oba uvězněni a převezeni do koncentračního tábora v Dachau. Oběma se však podařilo… více ►

Lenk Fred - uprchlík z Dachau a hrdina

Hans a jeho bratr Fred Lenkovi pocházeli z židovské rodiny z Karlových Varů, byli vězněni v koncentračním táboře v Dachau, později uprchli na Filipíny, kde oba prošli Bataanským pochodem smrti. Fred Lenk se zúčastnil známé akce Čechů do země… více ►

Morávek, Arnošt: válečný vedoucí českých krajanů na Filipínách

moravek_arnost

Arnošt Morávek (Ernest Moravek), obchodník s kávou, vedl české krajanské sdružení od roku 1940 až do svého dobrovolného nástupu do služeb americké armády v prosinci 1941. Nositel nejvyššího civilního vyznamenání USA - Medal of Liberty. více ►

Schmelkes, Norbert: český bojovník za svobodu Filipín

schmelkes_norbert_v_americke_uniforme

Norbert Schmelkes (též Otti Schmelkes, 4.2. 1906 - 11.12.1971) byl druhým a posledním zástupcem honorárního konzula Československa v předválečné Manile, dobrovolníkem v americké armádě a účastníkem neblaze proslulého Bataanského pochodu smrti.… více ►

Schnurmacher, Leo: honorární konzul Československa na Filipínách

schnurnmacher_leo_podpis_1

Narodil se do rodiny malého obchodníka-živnostníka dne 24.4.1889 ve Lhotě u Nové Kdyně (dnešní Chodská Lhota). Rodina se (navzdory jménu) hlásila k české národnosti a používala český jazyk. Po absolvování domažlického gymnázia strávil… více ►

Vařák, Josef: baťovec a válečný hrdina

varak_josef

Josef Vařák se narodil v obci Štípa u Zlína dne 9.5.1917. Pracoval u firmy Baťa od 4. 8. 1936 jako strojník. Od srpna 1938 pracoval v pobočce firmy Baťa na Filipínách, kde se také dobrovolně přihlásil do americké armády, přes varování, že v… více ►

Volný, Antonín: český diplomat v bojích o Filipíny

volny_tony_memories_100x70

Diplomat, baťovec a účastník Bataanského pochodu smrti. V archivu MZV ČR je uchován mimořádně působivý dopis jednoho z jeho amerických spoluvězňů, z něhož vyplývá, že Volný byl výjimečně silnou osobností. Dokázal účinně pomoci mnoha jiným… více ►

Schöbl, Otto: předválečný zástupce konzula ČSR v Manile

Prof. MUDr. Otto Schöbl byl prvním zástupcem honorárního konzula ČSR v Manile. Narozen 27.8.1877 ve Zdicích u Berouna, národnost česká. Studoval na gymnáziích v Příbrami a Domažlicích. Lékařskou fakultu UK vystudoval v roce 1904. Odborné… více ►