Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

O spolupráci mezi základními školami v Čechách a Mexiku

O spolupráci mezi  základními školami v Čechách a Mexiku

Autorka: Hana Svobodová
ředitelka Základní školy v Kamenickém Šenově

Foto 1

Kamenický Šenov je malé sklářské město s přibližně  4.000 obyvateli a leží na severu Čech v Libereckém kraji.

Na jaře roku 2007 nás v rámci svého pravidelného turné po Evropě krátce navštívil dětský pěvecký sbor „Niňos Cantores del Estado de México“ pod vedením pana Alberta Alvarada, aby ve zdejším kostele předvedl svůj krásný koncert. Šenovská základní škola poskytla zpěváčkům prostor v aule, kde se mohli na své vystoupení připravit. Tím vlastně začala naše vzájemná spolupráce a přátelství.

V březnu 2008  byli Mexičané našimi hosty po dobu 5 dní. Celý pobyt byl dopředu pečlivě naplánován, včetně kulturního a poznávacího programu. Velkou vstřícnost prokázali především rodiče našich žáků tím, že na vlastní náklady a zodpovědnost ubytovali ve svých rodinách dvojice mexických dětí a během víkendu pro ně připravili individuální program. Celou akci finančně podpořil též Městský úřad v Kamenickém Šenově. Naši mexičtí hosté měli možnost seznámit se s regionem našeho města, jeho tradicemi (sklářský průmysl) i současností, prohlédli si naši školu, zúčastnili se některých vyučovacích hodin a kulturního pořadu v aule naší školy. Protože v doprovodu dětí bylo i několik učitelek tamní školy, diskutovali jsme navzájem o problematice a systému školství v obou zemích, což bylo velmi přínosné zjištění pro obě strany.

Nejdůležitějším poznáním pro všechny ale bylo, že neexistují jazykové ani zeměpisné bariéry tam, kde je snaha o vzájemné poznání a přátelství. Dokladem toho je např. též trvající emailová komunikace některých z nás.  Na společném závěrečném večeru jsem od vedení mexické delegace obdržela pozvání pro naše žáky a učitele k návštěvě Mexika, nejprve ale opakovaně přijeli  v dubnu 2009  Mexičané v počtu 30 dětí a 3 dospělých na týden k nám. Pozvání k nám do školy přijala tehdy i konzulka ambasády v Praze paní Patricia Cruz. Setkání s ní bylo velmi vřelé.

Naše 15-ti denní cesta do Mexika  se uskutečnila na přelomu září a října 2009 v počtu 14 osob.  Byli jsme srdečně přijati nejen ředitelkou školy „COLEGIO INTERLAKEN“ v Mexico City  paní Marthou Magaňa, ale též učiteli, žáky a rodinami. Připravili pro nás nádherný program -  samozřejmě v první řadě pyramidy – monolity v Tule a proslulý komplex v Teotihuacanu. Popisovat pocity, když stojíte na jejich vrcholu, se dost dobře nedá, to musí člověk zažít na vlastní kůži. Navštívili jsme též antropologické muzeum, prohlédli si historické centrum města a mexickou univerzitu. Zajímavá byla i prohlídka bývalého šlechtického sídla a zároveň vojenské pevnosti Chapultepec, projížďka na lodičkách v Xochimilcu.

Velmi příjemným zážitkem bylo i naše setkání s panem velvyslancem Jiřím Havlíkem na české ambasádě, s kterým jsme měli tu čest déle než hodinu hovořit a předat si navzájem oficiální dárky.

Po tříleté přestávce nás ve dnech 30.3. – 4.4. 2012 naši mexičtí přátelé opět navštíví a my všichni se na ně již moc těšíme. Máme pro ně opět připravený bohatý poznávací program. Chceme jim ukázat známou sklárnu „AJETO“ v Lindavě, navštívíme zdejší sklářské muzeum a střední umělecko-průmyslovou školu, která je nejstarší na světě, prohlédneme si společně skalní hrad ve Sloupu a zámek v Zákupech. Součástí programu bude i společenský večer, na kterém vystoupí žáci obou škol s kulturním programem.

            Mám upřímnou radost ze spolupráce našich škol, která je důkazem našeho globalizovaného světa a opravdového přátelství dětí i dospělých.

Foto 2
Foto 3