Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dovoz zboží z ČR do Mexika

Obecně platí, že bilaterální vztahy mezi EU a Mexikem se řídí...

Dovoz zboží z ČR do Mexika

 Obecně platí, že bilaterální vztahy mezi EU a Mexikem se řídí Dohodou o hospodářském partnerství a politické spolupráci (tzv. Globální dohoda, v platnost vstoupila 1.10.2000). Součástí Globální dohody je Dohoda o volném obchodu (FTA), která upravuje pohyb zboží a služeb. Většinu zboží lze tudíž vyvážet bezcelně a to zejména z oblasti průmyslových výrobků (od roku 2007), nicméně v sektoru zemědělství stále existuje celní zatížení ( na straně Mexika v průměru 3,8 %, na straně EU 0,64%). K vývozu výrobku z ČR do Mexika je potřeba díky platné Globální dohodě, která je dohodou preferenční,  formulář EUR.1 - předepsané vzory dokumentu EUR.1 i žádosti jsou součástí všech preferenčních dohod EU a jsou unifikované. Formulář EUR.1 slouží zahraničnímu odběrateli k prokázání původu zboží a dosažení celních úlev. Dále je nutné k dovozu zboží doplnit certifikát o původu zboží, který vydává HK ČR.

Ministerstvo hospodářství Mexika publikuje celní sazebník Mexika na webové adrese:  www.siicex.gob.mx/portalSiicex/.