Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Obchod a ekonomika

Spojení ekonomický úsek ZÚ:

Ing. Eva Tadlíková, vedoucí obchodně-ekonomického úseku

Tel.: +52-55-55312544, 2777, 5255 3577 Fax: +52-55-55311837

Email: commerce_mexico@mzv.cz

Zastoupení Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Mexico City (CzechTrade):

PhDr. Miroslav Manďák, ředitel

Tel.: +52-55-52553393

Email: miroslav.mandak@czechtrade.cz

WEB: http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/amerika/mexiko/

Informace o možnosti čerpání finančních fondů Evropské unie při realizaci projektů kooperace v různých zemích

České dodavatelské firmy mohou při realizaci projektů kooperace více ►

Účast českých firem na veletrhu GreenExpo 2013

Ve dnech 25.-27. září 2013 se české firmy zúčastnily veletrhu GreenExpo 2013 v Mexico City. více ►

Veletrh GreenExpo 2013

Velvyslanectví ČR v Mexiku připravuje v rámci projektu ekonomické diplomacie více ►

Projekt kooperace v Salvadoru

V období června až srpna 2012 realizoval ZÚ Mexiko více ►

Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Panamou

Dne 4.7.2012 byla v Panamě podepsána "Dohoda o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Panamou", která by měla přispět k rozvoji obchodní spolupráce a investic. více ►

České sklářské firmy se představí v Mexiku

České sklářské firmy budou ve dnech 26. dubna – 23. května 2012 vystavovat své výrobky na výstavě více ►

Zpráva o průběhu semináře environmentální technologie

Seminář ČR v oboru environmentální technologie

Velvyslanectví ČR v Mexiku ve spolupráci s Honorárním... více ►

Možnost čerpání fondů EU pro projekty českých firem v Latinské Americe

Evropská Unie má čtyři finanční nástroje, sloužící k podpoře rozvoje vzájemného obchodu mezi EU a Latinskou Amerikou, resp. Mexikem. Po předložení... více ►

Dovoz zboží z ČR do Mexika

Obecně platí, že bilaterální vztahy mezi EU a Mexikem se řídí... více ►

Systém veřejných zakázek v Mexiku

Systém veřejných zakázek v Mexiku je rozdělen na federální a regionální či municipální úroveň... více ►