Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Možnost čerpání fondů EU pro projekty českých firem v Latinské Americe

Evropská Unie má čtyři finanční nástroje, sloužící k podpoře rozvoje vzájemného obchodu mezi EU a Latinskou Amerikou, resp. Mexikem. Po předložení...

Možnost čerpání fondů EU pro projekty českých firem v Latinské Americe

 Evropská Unie má čtyři finanční nástroje, sloužící k podpoře rozvoje vzájemného obchodu mezi EU a Latinskou Amerikou, resp. Mexikem. Po předložení projektů, splnění příslušných podmínek a schválení projektu lze čerpat finanční prostředky bud´ na export zboží z Mexika do EU, nebo na technickou pomoc (zaškolování) pracovníků mexických firem a státní správy, anebo na případné úvěry související s většími investicemi pro projekty nabízené na trhy LA.

  1. Hlavním nástrojem je tzv. “AL-Invest”, což je 4 letý program v celkové výši 20 miliónů EUR řízený a fínančně vyhodnocovaný v Bruselu. Program je zaměřen výhradně na zaškolování mexických firem, které chtějí exportovat do EU a potřebují kvalifikovat své pracovníky, aby konečný produkt jejich firmy odpovídal normám a požadavkům trhu EU. V rámci tohoto nástroje jsou v podstatě financováni experti EU, kteří přiletí zaškolit pracovníky určitého řetězce MX firem z vybrané oblasti. Cílem programu je pomáhat mexickým firmám etablovat se na evropském trhu. Příslušný projekt mohou iniciovat bud mexické nebo evropské firmy. Návrh projektu je třeba předložit na vyplněném formuláři v kanceláři Evropské Unie “Eurocentro”, která je umístěna v mexické rozvojové bance NAFINSA. Bližší informace, jak postupovat v těchto případech, lze nalézt na následujících web. stránkách: http://www.al-invest4.net/camc . I když tento program je prioritně určen k podpoře mexických firem exportujících do EU, doporučujeme uvedené web. stránky k pozornosti českým firmám z toho důvodu, že pracovníci AL-investu mohou poskytnout zasvěcené informace o mexických firmách z nejrůznějších oborů a předat kontakty na požadované firmy dle potřeby českých exportních firem.
  2. Další nástroj financování z fondů EU má název “PROTLCUEM”, funguje na bázi mezivládní dohody a navrhované projekty jsou posuzovány přímo Delegací EU v Mexiku. Je určen k financování projektů pro instituce mexické státní správy, kterými jsou např. celnice, úřady kontrolující kvalitu, úřad pro certifikaci zboží a služeb, úřad pro konkurenceschopnost, aj. Cílem je zvýšit výkonnost pracovníků MX státních institucí. Program je realizován formou školení prováděného experty placenými EU, kteří proškolí MX pracovníky k dodržování předpisů, norem a certifikátů platných v EU. Podrobnosti k realizaci projektů lze nalézt na stránkách: www.protlcuem.gob.mx. Při vypracování žádostí je třeba kontaktovat DEU v Mexiku, resp. konkrétně pracovníka zodpovědného za financování projektů z fondů EU v Mexiku. Tímto pracovníkem je Andreas Mueller, e-mail: Andreas.MUELLER@eeas.europa.eu.
  3. Od ledna 2012 začne fungovat další nástroj finacování projektů z fondů EU pro Mexico, který je orientován na malé a střední podniky. Připravovaný nástroj financování má název “Program konkurenceschopnosti a inovací”, (tj. Programa de Competitividad e Inovación - PROCEI) a je řízen DEU v Mexiku ve spolupráci se státní agenturou podpory exportu ProMexico. Jeho cílem je posilovat projekty inovace a transferů technologií, podporovat procesy vzájemné certifikace produktů a zvyšovat obchodní zdatnost firem. Podrobnosti o způsobu vyplňování žádostí a čerpání prostředků z tohoto programu lze získat na Delegaci EU v Mexiku u jmenovaného pracovníka Andrease Muellera, e-mail: Andreas.MUELLER@eeas.europa.eu.
  4. Posledním nástrojem EU je úvěrová linka ve výši 50 miliónů EUR, platná do konce roku 2011, která je určena pro podporu exportu ze zemí EU do Mexika. Uvedená linka je zřízena mezi Evropskou Investiční Bankou a mexickou státní bankovní institucí Bancomext (Banco de Mexico para Comercio Exterior). Tato linka však slouží výhradně k finacování pořízení investic typu pozemku, budovy, nebo výrobní linky na území Mexika, které budou sloužit rozvoji aktivit evropské exportující firmy. Informace o možnostech použití tohoto úvěrového nástroje lze získat na již zmíněné adrese Andreas.MUELLER@eeas.europa.eu.

Webové adresy s informacemi o výběrovýách řízeních EU na projekty do Mexika:

www.enterprise-europe-network.cz

www.businessinfo.cz

www.ted.europa.eu

 

Další informace o projektech lze rovněž získat na webových stránkách MZV.

www.mzv.cz