Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Vízové informace pro cizince

Obecné informace k vízové problematice naleznete na následujících webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva vnitra ČR. Konkrétní informace k vízovému řízení naleznete v příslušné jazykové mutaci v kapitole Visas na webové stránce www.mzv.cz/mexico

Informace pro cizince

http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx

Informace pro žadatele o Schengenské vízum z Dominikánské republiky:

Ve vydávání Schengenských víz zastupuje Českou republiku v Dominikánské republice Španělsko.

Španělský konzulát vyžaduje doklady, které jsou v jiném než španělském jazyce, s úředním překladem do španělštiny. Překlad může provést soudní překladatel v ČR - seznam soudních překladatelů ČR