Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Přehled bilaterálních smluv s ČR

PLATNÉ BILATERÁLNÍ DOHODY:

  • Dohoda o obchodní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky (Praha 28. 10. 1997, vstup v platnost 6. 5. 1999);

  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, konzulárních a služebních nebo úředních pasů sjednaná výměnou nót (Praha 17. 10. 2000, vstup v platnost 17. 11. 2000)
Dohody v jednání

  • Dohoda o podpoře a ochraně investic (připravena k podpisu)

  • Dohoda mezi vládou ČR a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů

Perspektivní dohody

  • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění