Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Platné bilaterální dohody ČR - Mexiko

Mezistátní dohody, podepsané dohody, které dosud nevstoupily v platnost, dohody v jednání

Mezistátní dohody

 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy mexickými

  (Mexiko, 9. 8. 1968, vstup v platnost 28. 10. 1970)

 • Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických

  (Mexiko, 15. 11. 1974, vstup v platnost 6. 9. 1976)

 • Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě

  (Mexiko, 14. 8. 1990, vstup v platnost 22. 1. 1991)

 • Dohoda mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a vodních zdrojů Spojených států mexických na úseku veterinárním

  (Mexiko, 18. 10. 1993, vstup v platnost 18. 10. 1993)

 • Základní dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických

  (Mexiko, 4. 5. 1995, vstup v platnost 4. 1. 1996)

 • Dohoda o obchodu a ekonomické spolupráci

  (Mexiko, 26. 11. 1999, vstup v platnost 29. 8. 2000)

 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele všech cestovních pasů

  (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000)

 • Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

  (Mexiko, 25. 11. 1999, vstup v platnost 24. 1. 2000

podepsané dohody, které dosud nevstoupily v platnost

 • Fytosanitární dohoda

  (Mexiko, 13. 3. 2000, doposud nevstoupila v platnost)

 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o školské a kulturní spolupráci

  (Praha, 11. 10. 2001, doposud nevstoupila v platnost)

dohody v jednání

 • Dohoda o zamezení dvojímu zdanění
 • Dohoda o ochraně a podpoře investic
 • Prováděcí plán ke kulturní dohodě
 • Ujednání o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

perspektivní mezistátní dohody

 • Memorandum o spolupráci mezi MZV
 • Smlouva o právní pomoci
 • Smlouva o extradici
 • Smlouva o zaměstnávání rodinných příslušníků diplomatů a ATP pracujících na ZÚ
 • Smlouva o vzájemné pomoci v celních otázkách
 • Dohoda o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu
 • Dohoda o spolupráci v oblasti tělovýchovy a sportuZnámé dohody mezi institucemi
 • Dohoda o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a mexickou Národní radou pro vědu a technologii CONACYT
 • Dohoda o spolupráci mezi UK a univerzitou UNAM
 • Dohoda o spolupráci mezi UK a Universidad Michoacana v Morélii
 • Dohoda o spolupráci mezi ČVUT a TEC Monterrey, Campus México
 • Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Mexickou radou zahraničního obchodu (COMCE) a HK ČR

připravované dohody mezi institucemi

 • Dohoda o komerčním vysílání studentů TEC Monterrey do letních kurzů na UK