Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Stručná historie Mexika

Území dnešního Mexika je oblastí starých indiánských kultur, které tvoří předstupeň k éře klasické civilizace (Mayové a Zapotékové).

Území dnešního Mexika je oblastí starých indiánských kultur, které tvoří předstupeň k éře klasické civilizace (Mayové a Zapotékové). Po nich toto území ovládli Toltékové, které v dalších letech vystřídali Aztékové. Ti v roce 1325 založili Tenochtitlán (dnešní hlavní město Mexiko) a upevnili své mocné imperium.

Jejich říše se po roce 1519 stala terčem španělských koloniálních výbojů. Dobyvačnými nájezdy vojsk Hernanda Cortéze byla aztécká říše postupně rozvrácena (viz román Ivana Olbrachta Dobyvatel) a v roce 1535 bylo území dnešního Mexika pod názvem Nueva Espaňa (Nové Španělsko) definitivně přičleněno ke koloniálním državám Madridu v Americe.

Ve španělském područí země zůstala až do 16. září 1810, kdy byl zahájen boj za nezávislost Mexika, které se v roce 1824 stalo federativní republikou. V dalších desetiletích byla země dějištěm řady vnitropolitických otřesů a vojenských konfliktů.

V důsledku porážky ve válce s USA v letech 1846 - 1848 ztratilo Mexiko přes polovinu svého území (dnešní státy USA Texas, Kalifornie, Arizona, Nové Mexiko, Colorado a Utah).

Narůstající vnitropolitické problémy v zemi vedly v letech 1910 - 1917 k demokratické revoluci, která vyvrcholila vyhlášením pokrokové ústavy. V letech 1934 až 1940 stála v čele země vláda Lazara Cardenase, která uskutečnila řadu sociálně ekonomických reforem - rozdělila mezi rolníky na 18 milionů hektarů půdy a znárodnila železnice a zejména těžbu ropy, patřící zahraničnímu kapitálu.

Druhé světové války se Mexiko zúčastnilo na straně protihitlerovské koalice a stalo se zakládajícím členem OSN. V roce 1948 vstoupilo do OAS.

V poválečném období Mexiko zaznamenalo značný civilizační rozvoj a jeho mezinárodní prestiž podstatně stoupla. Od roku 1955 se voleb zúčastňují ženy. Na rozdíl od ostatních latinskoamerických zemí zde od roku 1945 nedošlo ke státnímu převratu a od roku 1929 do roku 2000 zde nepřetržitě vládla Institucionální revoluční strana (PRI), což nemělo ve světě obdoby.

Důkazem vyspělosti i úrovně země bylo uspořádání olympijských her v roce 1968 a již dvou světových šampionátů v kopané (1970 a 1986).

V roce 1994 se Mexiko spolu s USA a Kanadou stalo členem integračního seskupení NAFTA. V roce 2000 uzavřelo dohodu o volném obchodu s Evropskou unií.