Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Mexikem

Diplomatické styky mezi ČSR a Mexikem byly navázány v roce 1922

Diplomatické styky mezi ČSR a Mexikem byly navázány v roce 1922, první čs. diplomatický zástupce v Mexiku odevzdal své pověření 20. července 1922. Usnesením vlády ČSR z října 1927 byl tehdejší generální konzulát přeměněn na vyslanectví, čímž byl definitivně potvrzen diplomatický charakter našeho zastoupení v Mexiku.

Po 15. březnu 1939 byly diplomatické styky přerušeny a čs. vyslanectví v Mexiku bylo odevzdáno Němcům. K obnovení styků došlo na základě čs. - mexické deklarace z března 1942. V červnu 1959 byla diplomatická zastoupení obou zemí povýšena na úroveň velvyslanectví.

V souvislosti s rozdělením ČSFR uznala mexická vláda dne 1. ledna 1993 samostatnou Českou republiku jako nástupnický stát ČSFR a navázala s ní diplomatické styky.

V říjnu 1993 zahájil svou činnost honorární konzulát ČR v Guadalajaře a v březnu 1997 HK v Monterrey. Velvyslancem ČR v Mexiku je Ing. Jiří Havlík (kopie pověřovacích listin předal a úřadu se ujal 7.2.2008), velvyslancem Mexika v ČR je José Luis Bernal Rodríguez (od 10.9.2007).