Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změny v migračních pravidlech stanovené novým migračním zákonem

Dne 9. listopadu 2012 vešel v Mexiku v platnost nový migrační zákon, který se v určitých oblastech liší od předešlého zákona. Prosím věnujte zvýšenou pozornost těmto změnám.

1)      Došlo ke změně typů imigračních statutů na pouhé tři:

 VISITANTE (TURISTA)

- Občané ČR, kteří pobývají v Mexiku méně než 180 dní, nepotřebují vízum ani jiné povolení.

- Dále vízum ani jiné povolení nepotřebují zaměstnanci českých či zahraničních firem, kteří jedou do Mexika vykonávat pracovní činnost, ale plat budou pobírat od nemexického zaměstnavatele. Taktéž zde platí maximální délka pobytu 180 dní.

- Do této kategorie také spadají cizinci přijíždějící do Mexika za účelem adopce či cizinci vykonávající pracovní činnost s platem vypláceným od mexického zaměstnavatele, ale budou se na území Mexika nacházet méně než 180 dní. Ti ale k těmto činnostem potřebují povolení, které žádá jejich zaměstnavatel na Migračním úřadu v Mexiku (www.inm.gob.mx).

RESIDENTE TEMPORAL (CIZINCI S PŘECHODNÝM POBYTEM)

- Došlo ke změně doby, na kterou bylo povolení vydáváno (dříve FM2 nebo FM3), již není nutné povolení obnovovat každý rok, ale bude vydáváno na 1 až 4 roky, dle dokladů předložených spolu s žádostí. Do této kategorie spadají například pracovní povolení či studentská víza, která budou vydávána na celou dobu studia.

 

RESIDENTE PERMANENTE (CIZINCI S TRVALÝM POBYTEM)

- Tento typ imigračního statutu je vydáván na dobu 4 roky až 10 let.

- Týká se cizinců trvale žijících v Mexiku nebo rodinných příslušníků mexických občanů (rodiče, manželé, registrovaní partneři/partnerky či druh/družka).

2)      Byl zaveden nový systém podávání žádostí:

Nejdůležitější změnou v systému podávání žádostí je nemožnost změnit statut „visitante“ na statut „residente“ před Migračním či jiným úřadem přímo v Mexiku. Je nutné dostavit se osobně na konzulát Mexika kdekoliv ve světě (Belize, USA, Guatemala, ČR atd.) a podat žádost, případně zde absolvovat pohovor.

Pouze ve dvou případech je změna možná přímo v Mexiku:

- jedná-li se o změnu z důvodu uzavření manželství či založení rodiny (již se nevyžaduje povolení Migračního úřadu k uzavření manželství)

- jedná-li se o humanitární důvody

Není tedy možné v Mexiku žádat o změnu v souvislosti se zaměstnáním či studiem.

Změnu ze statutu „residente temporal“ na „residente permanente“ je možné realizovat přímo v Mexiku.

Jak postupovat při podání žádosti:

Žádosti týkající se zaměstnání, rodinných záležitostí  a humanitárních záležitostí přijímá Migrační úřad (Instituto Nacional de Migración), ostatní typy imigračních statusů přijímají  mexické konzuláty v zahraničí.

Žádosti spojené se zaměstnáním:

Žádosti podává budoucí zaměstnavatel na Migračním úřadu. Migrační úřad po prostudování žádosti vyzve Vašeho budoucího zaměstnavatele, aby Vás informoval, že se máte dostavit na konzulát Mexika kdekoliv ve světě k pohovoru. Dostavíte se k pohovoru na konzulát Mexika. Migrační úřad informuje Vašeho budoucího zaměstnavatele (do 10 dní) o výsledku řízení (zda Vám povolení k pobytu bude uděleno nebo ne), pokud bude rozhodnutí úřadu kladné, dostavíte se na konzulát Mexika či Migrační úřad v Mexiku a obdržíte příslušné povolení. Celá procedura by tedy neměla být delší než 20 dní. Provedení pohovoru v zahraničí (mimo Mexiko) je povinné.

Při vystavení povolení konzulátem Mexika v zahraničí je nutno dostavit se do 30 dnů od příjezdu do Mexika na Migrační úřad a nechat si vystavit průkaz povolení k pobytu.

Již vydaná povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výdělečné činnosti se prodlužují nebo mění již před Migračním úřadem v Mexiku a není potřeba cestovat do zahraničí.

Dokumenty potřebné k podání žádosti naleznete na stránkách Migračního úřadu:

http://www.inm.gob.mx/

nebo Ministerstva zahraničních věcí:

http://www.sre.gob.mx/

Obnovování dokumentů:

Je nutné žádat o obnovení Vašeho povolení 30 dní před koncem platnosti. Pokud požádáte později a neuhradíte příslušnou pokutu, Vaše žádost bude zamítnuta a bude vydáno nařízení o opuštění země (týká se i povoleních vydaných před 9.listopadem 2012).

Pokud překročíte délku povoleného pobytu jako turista (180 dní), prosím dostavte se do Migrační kanceláře na letišti nebo na jakýkoliv Migrační úřad. Již se nehradí pokuta za překročení povolené doby k pobytu.

Při ztrátě povolení k pobytu je možné požádat o nový před Migračním úřadem nebo na jakémkoliv mexickém konzulátu ve světě.