Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Bilaterální dohody mezi ČR a Nikaraguou

  PŘEHLED ZÁKLADNÍCH BILATERÁLNĆH SMLUV S ČR 1. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Národní obnovy Nikaragujské republiky o kulturní spolupráci (Praha, 4.4.1980) 2. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou NO Nikaragujské republiky a Protokol (Praha, 4.4.1980) 3. Dohoda

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH BILATERÁLNĆH SMLUV S ČR

1. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Národní obnovy Nikaragujské republiky o kulturní spolupráci
(Praha, 4.4.1980)

2. Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou NO Nikaragujské republiky a Protokol (Praha, 4.4.1980)

3. Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou NO Nikaragujské republiky
(Praha, 4.4.1980)

4. Dodatek k Dohodě o hospodářské spolupráci
(Managua, 16.12.1983)

5. Dohoda o materiální pomoci vlády ČSSR vládě NO Nikaragujské republiky a Výměnný dopis
(Managua, 27.1.1984)

6. Dodatek k Dohodě o hospodářské spolupráci z 4.4.1980
(Managua, 16.8.1984)

7. Úvěrová dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nikaragujské republiky
(Praha, 18.1.1985)

8. Dodatek k Dohodě o hospodářské spolupráci
(Praha, 18.1.1985)

9. Dodatek k Úvěrové dohodě
(Praha, 31.1.1986)

10. Úvěrová dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nikaragujské republiky
(Praha, 24.9.1986)

11. Úvěrová dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nikaragujské republiky
(Praha, 5.2.1988)

12. Úvěrová dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nikaragujské republiky
(Praha, 27.4.1988)

13. Konzulární úmluva mezi ČSSR a Nikaragujskou republikou
(Managua, 15.6.1988)

14. Úvěrová dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Nikaragujské republiky
(Praha, 25.4.1989)

15. Dohoda o spolupráci mezi MZV obou zemí
(Praha, 27. 5. 1991)

16. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
(Managua, 30.11.1999, vstoupila v platnost 30.12.1999)

17. Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic
(podepsána v Managui, 2.4.2002, vstoupila v platnost 24.2.2004)

18. Dohoda o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů
(podepsaná 6.5.2004, vstoupí v platnost 5.6.2004)