Velvyslanectví České republiky v Mexiku

español  česky 

rozšířené vyhledávání

Z historie diplomatických vztahů

  Diplomatické styky mezi bývalým Československém a Nikaraguou byly navázány 20. března 1930. Událostmi po 15.3.1939 nebyly diplomatické styky přerušeny. Po druhé světové válce nebyly diplomatické styky naplňovány v důsledku politiky Somozovy diktatury. Od roku 1980 se vzájemné vztahy

Diplomatické styky mezi bývalým Československém a Nikaraguou byly navázány 20. března 1930. Událostmi po 15.3.1939 nebyly diplomatické styky přerušeny. Po druhé světové válce nebyly diplomatické styky naplňovány v důsledku politiky Somozovy diktatury. Od roku 1980 se vzájemné vztahy normalizovaly a prohloubily se zejména politické kontakty.V letech 1980 -1989 patřila Nikaragua mezi priority československé zahraniční politiky ve Střední Americe a politické kontakty mezi oběma zeměmi výrazně zesílily. Po roce 1990 došlo v obou zemích k demokratizačním procesům. Řada podobností v paralelně probíhajících politických i ekonomických změnách podnítila poměrně úzké politické kontakty na nejvyšší úrovni, včetně vzájemné návštěvy prezidentů v letech 1990-1991. Po rozdělení Československa navázala Nikaragua dne 5. ledna 1993 diplomatické styky s Českou republikou. Po nástupu nové nikaragujské vlády prezidenta Alemána v roce 1997 se vzájemné kontakty vrátily na úroveň obvyklou u zemí podobného typu a politická rovina bilaterálních styků ustoupila do pozadí. V tomto období se rozvíjela zejména ekonomická spolupráce a prohloubily se kontakty na nevládní úrovni. K prohloubení vzájemných vztahů došlo během návštěvy ministra zahraničních věcí ČR J. Kavana v Nikaragui v listopadu 1999.

Specifikem vztahů ČR a Nikaraguy jsou velmi aktivní nevládní kontakty, které se donedávna odehrávaly především v rámci programu čtyřstranné municipální spolupráce N.E.W.S..

ČR poskytuje Nikaragui rozvojovou pomoc. Tato pomoc je realizována prostřednictvím různých projektů, z nichž nejvýznamnějšími jsou projekty geologického průzkumu a projekty na pomoc při odstraňování následků hurikánu Mitch.

ČR nemá v Nikaragui své velvyslanectví, pro Nikaraguu je akreditováno české velvyslanctví v Kostarice. Od roku 1995 funguje v Nikaragui honorární konzulát ČR.

Nikaragua nemá v ČR efektivní zastoupení, velvyslanectví Nikaraguy pro ČR sídlí ve Vídni (Embajada de Nicaragua, A-1010 Vienna, Ebendorferstrasse 10/3/12, tel.: 00431-403 18 38, 403 18 39, fax: 00431-403 27 52, e-mail: 113350.2341@compuserve.com ). Dne 1. 3. 2006 MZV Nikaraguy oznámilo, že s účinností od 17. 8. 2005 je výkonem konzulární agendy pro ČR pověřeno velvyslanectví Nikaragujské republiky v Berlíně. Od roku 2001 funguje v ČR honorární konzulát Nikaraguy.