Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Z historie diplomatických vztahů

  Československo navázalo diplomatické styky s Panamou 25. března 1929. Prvním oficiálním představitelem akreditovaným v Panamě byl chargé d´affaires a.i. z Caracasu, který předal kabinetní list 10.10.1935. Diplomatické styky nebyly nikdy přerušeny. Vzhledem k negativnímu postoji Panamy ke

Československo navázalo diplomatické styky s Panamou 25. března 1929. Prvním oficiálním představitelem akreditovaným v Panamě byl chargé d´affaires a.i. z Caracasu, který předal kabinetní list 10.10.1935. Diplomatické styky nebyly nikdy přerušeny. Vzhledem k negativnímu postoji Panamy ke komunistickému Československu se po druhé světové válce vzájemné diplomatické styky nacházely ve stadiu klidu, k přerušení vzájemných vztahů nikdy nedošlo. K jejich oživení a povýšení na úroveň velvyslanectví došlo v roce 1973.

Dne 18. ledna 1993 uznala vláda Panamy samostatnou ČR a 15. února 1993 s ní navázala diplomatické styky na úrovni velvyslanectví. Pro Panamu je akreditováno velvyslanectví ČR v San José (Kostarika). Panamské velvyslanectví pro ČR má sídlo ve Vídni (Rakousko). Adresa velvyslanectví je následující: A-1010 Vienna, Elisabethstrasse 4/5/4/10, tel.: 00431-587 23 47, fax: 00431-586 30 80, e-mail: mail@empanvienna.co.at , von.panama.botschaft@chello.at .

Panama má v ČR HK v Praze a honorárním konzulem je pan Zdeněk Petr Koutný (Korunní 63, 120 00 Praha 2, tel.: 2425 1411, 2425 5586, fax: 2252 0081). ČR zřídila HK v Panamě v roce 1999, honorárním konzulem je pan Hermann Bern Pitti..