Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Salvador

Informace o Salvadoru

Honorární konzulát ČR v Salvadoru

Bilaterální dohody ČR - Salvador

Salvador a ČR dlouhou dobu neuzavřely žádnou bilaterální dohodu. K podpisu první bilaterální dohody došlo během návštěvy ministra zahraničních věcí J. Kavana v Salvadoru v listopadu 1999. více ►

Přehled politických vztahů od vzniku samostatné ČR

V politické oblasti jsou vztahy velmi dobré, jejich úroveň je však ze zřejmých příčin poměrně nízká. více ►

Z historie diplomatických vztahů

Československo navázalo diplomatické styky se Salvadorem 4. března 1930. V letech 1939-1943 byly diplomatické styky přerušeny, po druhé světové válce z politických důvodů nebylo v diplomatických stycích pokračováno. K jejich oživení došlo až po… více ►