Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR - volební obvod č.80 Zlín

(Archivní článek, platnost skončena 28.01.2014 / 16:45.)

Prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 353/2013 Sb. v částce 140, která byla rozeslána dne 11. listopadu 2013, vyhlásil v souvislosti se zánikem mandátu senátora p. Tomia Okamury doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně a stanovil dny jejich konání na pátek 10. ledna 2014 a sobotu 11. ledna 2014.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č.80 se sídlem ve Zlíně. Na ZÚ ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu P ČR hlasování v zahraničí. Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu P ČR hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na  území České republiky, a to ve volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou  volby vyhlášeny.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 26. prosince 2013) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před  případným druhým kolem voleb do Senátu P ČR (do 15. ledna 2014 do 16. hod.).

Informaci pro veřejnost o volbách do Senátu Parlamentu ČR, jakož i Informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu naleznete na níže uvedených webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz/volby-do-senatu-parlamentu-cr-971793.aspx