Velvyslanectví České republiky v Mexiku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do PSP 2014

(Archivní článek, platnost skončena 15.11.2013 / 17:15.)

Oznámení o vypsání termínu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro rok 2013

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Mexiku D. F., Mexiko,

o z n a m u j e :

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
  dne 24. října 2013 od 14:00 do 21:00 hodin a
  dne 25. října 2013 od 14:00 do 21:00 hodin.
   
2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 81
  je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Mexiku,
  na adrese Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, Del. Miguel Hidalgo, Mexiko D. F., C. P. 11590,
  pro voliče,
  kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 81, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: státy Mexiko, Guatemala, Belize, Salvádor, Honduras, Nikaragua, Kostarika, Panama, Antigua a Barbuda, Barbados, Dominika, Dominikánská republika, Grenada, Haiti, Jamajka, Sv. Kryštof a Nevis, Sv. Lucie, Sv. Vincent a Grenadiny , Trinidad a Tobago.
   
3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.
   
4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb tzn. do 15. září 2013.
   
5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz bod 6).
   
6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz.
   
7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
   
8. Další informace můžete nalézt na webové stránce www.mvcr.cz/volby,
  v případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat nejlépe e-mailem: mexico@embassy.mzv.cz .
   
   
   
  V Mexiku  dne  2. září 2013                                                 

                                                                                                                      Mgr. Irena Válkyová, CDA a.i.

Další informace naleznete v přílohách pod článkem.

přílohy

Informace o možnosti volit v zahraničí do PSP 2013 48 KB DOC (Word dokument) 3.9.2013

Způsob hlasování PSP 2013 37 KB PDF (Acrobat dokument) 2.9.2013