Embajada de la República Checa en México

español  česky 

Búsqueda avanzada
Aviso del artículo Imprimir Decrease font size Increase font size

Universidades en la República Checa

Contactos con las universidades en la República Checa.

Escuelas públicas

* Universidad Carolina de Praga - Univerzita Karlova v Praze
http://www.cuni.cz

* Universidad de Masaryk en Brno - Masarykova univerzita v Brně
E-mail: studijni@rect.muni.cz
http://www.muni.cz

* Universidad de Palacký en Olomouc - Univerzita Palackého v Olomouci
E-mail: truxova@risc.upol.cz
http://www.upol.cz

* Universidad de Bohemia del Sur en Budweis - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
E-mail: mziegler@jcu.cz
http://www.jcu.cz

* Universidad de Bohemia del Oeste en Pilsen - Západočeská univerzita v Plzni
E-mail: studium@zcu.cz
http://www.zcu.cz

* Universidad de Jan Evangelista Purkyne en Ústí nad Labem - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
E-mail: rektor@rek.ujep.cz
http://www.ujep.cz

* Universidad de Ostrava en Ostrava - Ostravská univerzita v Ostravě
E-mail: Rita.Chocholousova@osu.cz
http://www.osu.cz

* Universidad de Hradec Králové en Hradec Králové - Univerzita Hradec Králové
http://www.uhk.cz

* Universidad Veterinaria y Farmaceútica en Brno - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
E-mail: reltor@vfu.cz
http://www.vfu.cz

* Instituto tecnológico checo en Praga - České vysoké učení technické (ČVUT)
http://www.cvut.cz

* Instituto tecnológico en Brno - Vysoké učení technické v Brně (VUT)
E-mail: buril@cis.vutbr.cz
http://www.vurbr.cz

* Instituto Químico-Tecnológico en Praga - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT)
E-mail: Emil.Huber@vscht.cz
http://www.vscht.cz

* Instituto de Minería - Universidad Tecnológica en Ostrava - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB -TUO)
E-mail: hana.svobodova@vsb.cz
http://www.vsb.cz

* Universidad Tecnológica en Liberec - Technická univerzita v Liberci (TUL)
E-mail: david.lukas@vslib.cz
http://www.vslib.cz

* Instituto Económico en Praga - Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE)
E-mail: boubin@vse.cz
http://www.vse.cz

* Universidad Checa de Agricultura - Česká zemědělská univerzita v Praze (EZU)
E-mail: EDUCA@rektorat.czu.cz
http://www.czu.cz

* Academia de Bellas Artes en Praga - Akademie múzických umění v Praze (AMU)
E-mail: tamara.curikova@amu.cz
http://www.amu.cz

* Academia de Artes Aplicadas en Praga - Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP)
E-mail: vsup@vsuo.cz
http://www.vsup.cz

* Academia de Bellas Artes de Janácek en Brno - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
E-mail. hajda@jamu.cz
http://www.jamu.cz


Escuelas militares y policíacas

* Vojenská akademie v Brně (VA)
http://www.vabo.cz

* Vojenská lékařská akademie J. E.Purkyně v Hradci Králové (VLAJEP)
http://www.pmfhk.cz

* Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově (VVŠ PV)
http://www.vvs-pv.cz

* Policejní akademie České republiky (PAČR)
http://www.mvcr.cz


Escuelas privadas

* Evropský polytechnický institut, s.r.o.
http://www.vos.cz/epi

* Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. (VŠH)
http://www.vsh.cz

* Bankovní institut vysoká škola, a.s. (BIVŠ)
http://www.bivs.cz

* Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
http://www.volny-cz/vsfs

* Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. (CSKV)
http://www.vskv.cz

* Vysoká škola Škoda auto a.s.
http://www.skoly.skoda-auto.cz

* Literární akademie (Soukromá vysoká škola J. Škvoreckého), s.r.o.
http://www.lit-akad-cz

* Vysoká škola podnikání, a.s.
http://www.eco.cz

* Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s.
http://www.skolares.lit.cz

* Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o. (VŠ CRHL)
http://www.nfhr.cz

* Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. (SVŠES)
http://www.svses.cz