Velvyslanectví České republiky v  Minsku

по-русски  па-беларуску  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Běloruská univerzální zbožová burza

(Archivní článek, platnost skončena 11.01.2013.)

Českým podnikům představujeme další možnost navázání obchodních kontaktů s běloruskými společnostmi, tentokrát prostřednictvím Běloruské zbožové burzy.

České podnikatelské subjekty upozorňujeme na existenci Běloruské univerzální zbožové burza (Белорусская универсальная товарная биржа, http://butb.by), která vznikla na základě nařízení vlády č. 1719 z roku 2003 s cílem rozvíjet organizovaný trh burzovních komodit, formovat příznivé konkurenční prostředí pro obchodující strany, zabezpečovat transparentní cenotvorbu prostřednictvím veřejného obchodování. V květnu 2004 byla burza zapsána jako právnická osoba v rejstříku PO, první obchodování (s dřevem a výrobky ze dřeva) proběhlo v létě 2005. BUTB je členem Mezinárodní asociace burz zemí SNS (http://mab.micex.ru).

Spotové obchodování na BUTB probíhá striktně v souladu s burzovními pravidly a ve stanovených termínech. Na burze je obchodováno pouze to zboží, které se nachází v seznamu zboží, jenž je připuštěno k obchodování na burze a to ve 4 sekcích (kovy a výrobky z kovů, dřevo a výrobky ze dřeva, zemědělská produkce, sekce průmyslového a spotřebního zboží).

Obchodní místa burzy se nachází v Minsku a oblastních centrech Běloruska (5), přičemž fungují současně díky automatizovanému systému obchodování. Nejpopulárnějším je však obchodování prostřednictvím internetu.

Na burze mohou obchodovat pouze akreditovaní účastníci, ať již samostatně (včetně nerezidentů) anebo prostřednictvím brokerů. Akreditace účastníků, zaškolení obchodníků a speciální softwarové vybavení pro internetové obchodování je poskytováno burzou bezplatně. Z realizovaných obchodů je burze odváděn poplatek v procentní sazbě od výše kontraktu. Tato sazba (pohybuje se v pásmu od 0,1 do 0,4%) závisí od sekce obchodování. K zabezpečení závazků ze strany jednotlivých účastníků může být požadováno složení peněžní zálohy.

K podpoře obchodování na BUTB je plánováno založení tzv. Garančního fondu. Ten by měl obchodníkům garantovat 100% kompenzaci v případě nesplnění povinností některou ze stran kontraktu.

K 30.09.2011 měla BUTB zaregistrováno 9207 účastníků, z nichž 1943 pocházelo ze zahraničí, konkrétně 54 zemí. Roční objem burzovních obchodů představuje 1 mld. EUR ročně. 40% obchodů probíhá prostřednictvím brokerů, 60% přímo. Obchoduje se ve 4 měnách BYR, EUR, USD, RUB.

Poslední novinkou BUTB je organizování elektronických aukcí v případě státních zakázek na nákup zboží, prací a služeb dle schváleného seznamu.

K prosinci 2011 bylo při BUTB akreditováno 22 českých podniků, které obchodují s dřevem, kovy i zemědělskou produkcí. BUTB je tak další platformou pro navázání obchodních vztahů s běloruskými podniky.