Velvyslanectví České republiky v  Minsku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace technologií pro zpracovatelský, konkrétně mlékárenský průmysl (19.-20.04.2012, Minsk)

(Archivní článek, platnost skončena 14.04.2013.)

Ve dnech 19.-20.04.2012 se v Minsku uskutečnil specializovaný seminář k technologiím pro zpracovatelský, respektive mlékárenský průmysl. Akce se zúčastnili představitelé 10 českých společností a 101 hostů z 27 zpracovatelských závodů BY. Seminář byl doprovázen širokou mediální kampaní. Projekt přispěl k prohloubení povědomí o českých technologií pro mlékárenský průmysl, který patří ke stěžejním exportním oborům BY. Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR na podporu ekonomických zájmů ČR v zahraničí.

Realizátorem projektu vystoupilo Velvyslanectví ČR v BY za přímé součinnosti Ústavu masného a mléčného průmyslu BY, podpory Ministerstva zemědělství a potravinářství BY, Akademie věd BY a Inovačního fondu BY. Seminář byl medializován v oborových médiích. Původním záměrem projektu bylo prezentovat technologie i pro masný průmysl, avšak vzhledem k značnému zájmu ze strany CZ firem nabízející právě technologie pro mlékárenství a omezenému disponibilnímu času (1,5 dne) byl nakonec seminář tématicky zúžen jen na mlékárenský obor.

Seminář zahájil vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v BY s informacemi o rozvoji česko-běloruských obchodních vztahů, podpoře dodávek českých technologií do BY včetně systému exportního financování a zkušenostech CZ firem v modernizaci běloruských podniků s důrazem na potravinářský průmysl. Za běloruskou stranu vystoupil náměstek Ministerstva zemědělství a potravinářství BY V. M. Kazakevič, který se zaměřil na současný proces realizace Republikového programu modernizace mlékárenského průmyslu BY pro období 2010-2015, jenž by měl zvýšit objem prvotní výroby mléka na 10 mil. tun (aktuálně 6,5 mil. tun), modernizovat zpracovatelské kapacity místních podniků a zvýšit objem exportu běloruských mléčných výrobků na 2,7 mld. USD. Po úvodních vystoupeních se následně ve dvou dnech prezentovalo 9 CZ společností, konkrétně AL INVEST BŘIDLIČNÁ, a.s., BAUER TECHNICS, s.r.o., ČKD CHLAZENÍ, s.r.o., MEGA, a.s., MILCOM, a.s., PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., TECHFLOOR, s.r.o., VPS ENGINEERING, a.s. a Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o. (pasivně se semináře zúčastnila rovněž společnost INTERKONTAKT SERVIS, s.r.o.), přičemž tato vystoupení tématicky doplňovali svými příspěvky pracovníci Ústavu masného a mléčného průmyslu BY. Na samotný závěr (druhý den) byli běloruští účastníci pozváni na prohlídku mlékárenského závodu GORMOLZAVOD No2, kde jsou instalována zařízení dvou CZ firem. Po celou dobu semináře měli představitelé CZ firem v předsálí své standy, kde měli vystaveny propagační materiály a probíhala zde individuální jednání s potenciálními  zájemci.

Obecně lze konstatovat, že zájem z BY strany překonal očekávání, ačkoliv CZ technologie pro mlékárenský průmysl mají v BY velmi dobrý zvuk ještě z dob SSSR. Velmi pozitivně byly některými účastníky hodnoceny i poslední instalace CZ zařízení v BY. Seminář nepochybně přispěl k prohloubení povědomí o CZ technologiích s tím, že ČR má velmi dobrou výchozí pozici pro účast na plánovaných projektech modernizace běloruských podniků mlékárenského oboru, který patří ke stěžejním exportním oborům BY (podíl BY na světovém exportu mléčné produkce dosáhl v roce 2010 5%).