Velvyslanectví České republiky v  Minsku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahraniční obchod ČR a BY v 1 pol. 2012 na nových maximech

(Archivní článek, platnost skončena 21.02.2013 / 13:30.)

Obchodní bilance zbožím mezi ČR a BY si za 6 měsíců letošního roku připsala v korunovém vyjádření další růst o 20,7% oproti analogickému období 2011 a dosáhla 4,8 mld. Kč. Vývoz si polepšil o 11,1%, dovoz dokonce o 43%. Bilance zahraničního obchodu vyzněla kladně ve prospěch ČR s přebytkem 1,5 mld. Kč (1,7 mld. za 1-6/2011).

Vývoz zboží do BY činil 3,16 mld. Kč oproti 2,84 mld. Kč dosažených za 1. pol. 2011. Export si tak polepšil o 11,1 %. Z hlediska nejvýznamnějších vývozních destinací ČR se BY umístilo na 41. pozici. Ve struktuře vývozu dominovaly stroje a přepravní zařízení (65,7%), dále tržní výrobky dle materiálů (13,2%) a chemikálie (11,8%). K hlavním TOP 10 vývozním pozicím náležely zařízení k ohřevu a chlazení; čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly; stroje, zařízení pro ostatní průmyslová odvětví; vozidla železniční a zařízení související; zařízení k automatickému zpracování dat; automobily osobní a jiná vozidla pro dopravu osob; zařízení ostatní k výrobě elektrického proudu a díly; zařízení manipulační mechanická a díly    k nim jiné; čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory apod.; přístroje elektrické ke spínání obvodů, odpory.

Dovoz zboží do ČR zaznamenal růst o 43,0% na 1,65 mld. Kč. Ve struktuře dovozu převládaly minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály (37,2%), tržní výrobky dle materiálů (32,7%), dále stroje a přepravní zařízení (11,5%). K hlavním TOP 10 dovozním pozicím náležely oleje ropné; dřevo surové nebo hrubě hraněné; příze textilní; dráty železné nebo ocelové; díly a příslušenství vozidel motorových; výrobky drátěné, pletivo; konstrukce včetně částí ze železa, oceli, hliníku; traktory; hnojiva umělá; vlákna textilní rostlinná (ne bavlna, juta).

Obchodní bilance službami dosáhla dle běloruských statistik 36,1 mil. USD, tedy o 47,3% více než za 6 měsíců 2011 (24,5 mil. USD). Na české straně dominovaly stavební služby (62,1%), na běloruské doprava (61,1%). Zatímco běloruský vývoz vzrostl o 25,3%, český až o 87,3%. Saldo vyznělo kladně ve prospěch Běloruska s 3,6 mil. USD.

Statistika vzájemného obchodu zbožím mezi ČR a Běloruskem (1993-06/2012)