Velvyslanectví České republiky v  Minsku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zahraniční obchod ČR a BY v 1. pololetí 2013 i nadále rostl

(Archivní článek, platnost skončena 30.03.2014 / 13:15.)

Zahraniční obchod zbožím ČR s BY dosáhl v 1. pololetí tohoto roku nového maxima, konkrétně 5,9 mld. Kč (300,8 mil. USD).

Obchodní bilance zbožím mezi ČR a BY si za 6 měsíců letošního roku připsala v korunovém vyjádření další růst o 22,1% oproti 1. pololetí 2012 a dosáhla 5,9 mld. Kč. Bilance obchodu vyzněla kladně ve prospěch ČR s přebytkem 3,7 mld. Kč (1,5 mld. za 6 měsíců 2012).

Vývoz zboží do BY činil 4,77 mld. Kč oproti 3,16 mld. Kč dosažených o rok dříve. Export si polepšil o 50,5%. Z hlediska nejvýznamnějších vývozních destinací ČR se BY umístilo na 35. pozici. Ve struktuře vývozu dominovaly stroje a přepravní zařízení (72,4%), dále tržní výrobky dle materiálů (11,5%) a chemikálie (8,9%). K hlavním 10 vývozním pozicím dle STIC3 náležely zařízení k automatickému zpracování dat; čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly; automobily osobní a jiná vozidla pro dopravu osob; stroje pro papírny, celulózky, k řezání papíru; stroje točivé elektrické a jejich díly; stroje, zařízení pro ostatní průmyslová odvětví; kohouty, ventily aj. armatury pro potrubí, kotle; vozidla železniční a zařízení související; zařízení k ohřevu a chlazení а jejich díly; přístroje elektrické jiné.

Dovoz zboží do ČR zaznamenal naopak pokles o 32,4%. na 1,11 mld. Kč. Ve struktuře dovozu převládaly tržní výrobky dle materiálů (51,3%), dále stroje a přepravní zařízení (16,2%) a suroviny nepoživatelné, bez paliv (12,7%). K hlavním 10 dovozním pozicím dle STIC3 náležely výrobky drátěné, pletivo; příze textilní; dřevo surové nebo hrubě hraněné; dráty železné nebo ocelové; hnojiva umělá (ne hnojiva strojená surová); konstrukce včetně částí ze železa, oceli, hliníku; prostředky k rozvodu elektrické energie jiné; díly a příslušenství vozidel motorových; propan a butan zkapalněný; traktory.

Statistika vzájemného obchodu zbožím mezi ČR a Běloruskem (1993-6/2013)

přílohy

Vzajemny_obchod.pdf 58 KB PDF (Acrobat dokument) 19.11.2013