Velvyslanectví České republiky v  Minsku

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu

V České republice je dle příslušného zákona ústředním orgánem státní správy pro povolování pobytu cizinců Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Zastupitelské úřady tedy samy ve své pravomoci nerozhodují o udělení víz k pobytu nad 90 dnů a povolení k pobytu, toto je pouze v kompetenci orgánů Ministerstva vnitra ČR. Řadu užitečných rad a informací o podmínkách pobytu cizinců na území České republiky proto naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky www.mvcr.cz.

Řízení o udělení víza a o povolení dlouhodobého pobytu na území České republiky je upraveno Zákonem o pobytu cizinců na území Č z r. 1999, jehož úplné znění v české a anglické verzi lze rovněž nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra České republiky ve shora uvedeném odkazu.

O vízum k pobytu nad 90 dnů (účel zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny, studium, kultura, sport a jiné) / povolení k pobytu (účel studium, sloučení rodiny, věda) žádá cizinec, který hodlá pobývat na území České republiky za konkrétním účelem po dobu delší než 90 dnů. Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů / povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR ve státě, jehož je žadatel občanem nebo rezidentem. Zastupitelský úřad žádost následně postupuje Ministerstvu vnitra ČR k dalšímu řízení. Za přijetí žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů / povolení k pobytu zastupitelský úřad vybere správní poplatek. Výsledek rozhodování o žádosti sdělí Ministerstvo vnitra ČR zastupitelskému úřadu, který žadatele o výsledku řízení vyrozumí a v kladném případě vyznačí požadované vízum do cestovního dokladu. Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území.

Podrobnější informace vč. seznamu požadovaných dokladů k jednotlivým typům víz je možno nalézt v ruské verzi těchto internetových stránek.