Velvyslanectví České republiky v  Minsku

Základní informace pro žadatele o krátkodobé (schengenské) vízum

Informace pro běloruské občany

Žádost o vydání schengenského víza na ZÚ ČR v Minsku podává občan Běloruska, hlavní cíl jehož cesty do Schengenského prostoru se nachází v ČR. Zde si může žadatel stáhnout česko-ruskou a anglickou verzi žádosti o  schengenské vízum vydávané zastupitelskými úřady ČR.

V souvislosti se zapojením ČR do schengenské spolupráce od 21.prosince 2007 jsou na zastupitelských úřadech České republiky počínaje 27.prosincem 2007 přijímány žádosti o vydání schengenského víza. ZÚ přijímá žádosti o krátkodobá víza do 90 dní pobytu (kategorie C). Dále ZÚ přijímá žádosti o národní dlouhodobé vízum (kategorie D), které umožňuje i krátkodobé (do 90 dnů během 180 dnů)cesty do ostatních států schengenského prostoru.

Zde si můžete stáhnout formulář o povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu.

Žádosti o vízum jsou přijímány pouze za osobní přítomnosti žadatele. K podání žádosti je třeba se registrovat v systému VISAPOINT (https://visapoint.cz). Při registraci je třeba rozlišovat krátkodobé (schengenské) a dlouhodobé (národní) vízum. Povinnost registrace neplatí pro žádosti o krátkodobá víza podávané rodinnými příslušníky občanů EU. Sportovní a kulturní skupiny se musí k podání žádosti o krátkodobé vízum objednat zvlášť telefonicky nebo emailem. Platí zásada, že není brán zřetel na žádosti zaslané poštou, faxem, e-mailem nebo doručené jakýmkoliv jiným způsobem na velvyslanectví.

Neúplné doklady, nebo doklady, z nichž je evidentní, že vízum na jejich základě nemůže být uděleno, nebudou přijímány. Je nezbytné, aby veškeré náležitosti žádosti o vízum (např. voucher, pozvání, doklad o ubytování apod.) byly předkládány na konzulárním úseku při podání žádosti o vízum na jméno žadatele přesně tak, jak je uvedeno v jeho cestovním pasu. U krátkodobých víz se zejména jedná o pozvání ověřená Cizineckou policií České republiky a vouchery a doklady, u kterých budou uvedeny identifikační údaje žadatele (především jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu a občanství).

 

Doklady k žádosti o krátkodobá schengenská víza

V příloze tohoto článku naleznete harmonizovaný seznam pdopůrných dokladů, požadovaných od běloruských žadatelů o schengenská víza.

Upozorňujeme, že každá žádost je posuzována individuálně a ke každé žádosti mohou být požadovány dle konkrétních okolností  další doplňující doklady. Jednotlivý žadatel může být vyzván k osobnímu pohovoru. Splnění všech podmínek (předložení všech dokladů dle seznamu) nedává právní nárok na udělení víza.

 

 Upozornění:  

Žádost o Schengenské vízum musí být vyřízena do 15. dnů, ve výjimečných případech může být lhůta pro vyřízení víza prodloužena. Velvyslanectví ČR v Bělorusku usiluje o to, aby celý proces vyřízení žádosti proběhl rychleji. Vyzýváme proto žadatele, aby žádosti o vízum podávali s dostatečným časovým předstihem.

Veškeré poplatky se hradí v €. Administrativní poplatky za zpracování žádosti o vízum jsou vybírány v okamžiku podání žádosti. Administrativní poplatek je nevratný i v případě nevydání víza a i v případě, že žadatel sám požádá o zastavení procesu zpracování víza.  

přílohy

seznam dokumentů k schengenskému vízu 53 KB DOC (Word dokument) 25.9.2013