Velvyslanectví České republiky v  Minsku

Konzulární úsek

Konzulární úsek (KÚ) je nedílnou součástí Velvyslanectví České republiky v Bělorusku. Do agendy KÚ spadá konzulární pomoc občanům ČR a vízová a konzulární agenda týkající se občanů Běloruska a cizinců dlouhodobě či trvale pobývajících v Bělorusku. Cílem KÚ je poskytování komplexní, přesné a korektní pomoci a informací všem, kdo se na něj obrátí.

Adresa:

Velvyslanectví České republiky (Posolstvo Češskoj respubliki)
Muzykalnyj pereulok 1/2
220030 Minsk
Běloruská republika (Respublika Bělarus)

tel.: + 375 17 2265244 - 6 fax: + 375 17 2110137
e-mail: Consulate_Minsk@mzv.cz


Důležité upozornění pro české občany, kteří se na území Běloruska ocitli v nouzi !

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně (i v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu i o svátcích) stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území obou států v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
Prosím využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace. Na tomto čísle nebudou podávány turistické, vízové ani jiné informace kromě pomoci v nouzi.

telefon služba (24 hodin): + 375 44 701 9009


Pracovní doba

(kromě českých a běloruských státních svátků)

 

  příjem žádostí o víza výdej pasů matriční agenda, legalizace, konzultace
pondělí

9.00-12.00 jednotlivci dle registrace

9.00-11.00 cestovní kanceláře

 

14.00-14.30 15.00-16.00
úterý

9.00-12.00 jednotlivci dle registrace

9.00-11.00 cestovní kanceláře

 

14.00-14.30 15.00-16.00
středa

9.00- 12:00 příjem žádostí o dlouhodobá víza a povolení k pobytu dle registrace

 

čtvrtek

9.00-12.00 jednotlivci dle registrace

9.00-11.00 cestovní kanceláře

 

14.00-14.30 15.00-16.00
pátek

9.00-12.00 jednotlivci dle registrace

9.00-11.00 cestovní kanceláře

14.00-14.30 15.00-16.00


Čeští občané jsou ve svých konzulárních záležitostech přjímáni kdykoli během pracovní doby, doporučujeme telefonické objednání předem.

 

 

Dočasné uzavření vízového úseku Velvyslanectví ČR v Minsku

Velvyslanectví České republiky v Minsku upozorňuje, že z důvodu stěhování Velvyslanectví do nových prostor v ulici Karla Marksa 37, Minsk, nebude vízový úsek Velvyslanectví České republiky v Minsku v době od 30. října do 14. listopadu 2014… více ►