Velvyslanectví České republiky v  Minsku

па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předčasné volby do PSP ČR - hlasování na Velvyslanectví v Minsku

(Archivní článek, platnost skončena 31.10.2013.)

Předčasné volby do PSP ČR se konají 25. - 26. října 2013. Hlasovat bude možno i na Velvyslanectví ČR v Minsku (v pátek 25. října od 14:00 do 22:00; v sobotu 26. října od 8:00 do 14:00 místního běloruského času). Voličské průkazy se budou vydávat od 10. října do 23. října, požádat o ně je možné do 23. října osobně. V zahraničí budeme volit z kandidátek Středočeského kraje. Seznam zaregistrovaných stran a hnutí najdete v příloze. Jména jednotlivých kandidátů lze nalézt na stránkách KÚ Středočeského kraje (odkaz viz níže).

Sdělujeme, že dne 28. srpna 2013 prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 rozpustil podle článku 35 odst. 2 a článku 62 písm. c) Ústavy České republiky a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1767  ze dne 20. srpna 2013 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Zároveň prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve  Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 a § 55 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Podle ustanovení § 3 odst. 2  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, budou předčasné volby probíhat také mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích při  zastupitelských úřadech ČR v zahraničí včetně Velvyslanectví České republiky v Minsku.

Hlasování na Velvyslanectví v Minsku bude umožněno voliči, který má bydliště (dlouhodobě pobývá) mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště (dlouhodobý pobyt) v Bělorusku. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů bylo potřeba na Velvyslanectví doručit nejpozději do 15. září; nyní se již do seznamu zapsat nelze.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz (vydá obecní úřad). Požádat o vydání voličského průkazu pro předčasné volby do PSP ČR bude možné písemně (s ověřeným podpisem) do 18. října nebo osobně až do 23. října 2013. Voličské průkazy se budou vydávat od 10. října do 23. října. 

Každý volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz. Hlasovací lístky voliči obdrží ve volební místnosti ve dnech voleb.

V zahraničí si budeme vybírat z kandidátek Středočeského kraje. Jména kandidátů jednotlivých stran lze nalézt na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/NR/rdonlyres/C2719E50-2E58-4290-B414-ACC5A536495B/0/registrkandidátů.xls

 

přílohy

způsob hlasování 41 KB DOC (Word dokument) 3.9.2013

možnost volit 48 KB DOC (Word dokument) 3.9.2013

seznam kandidujících stran a hnutí 34 KB DOC (Word dokument) 2.10.2013