Velvyslanectví České republiky v  Minsku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mistrovství světa v ledním hokeji 2014 v Bělorusku - praktické informace pro návštěvníky

(Archivní článek, platnost skončena 08.06.2014.)

Mistrovství světa v ledním hokeji 2014 se koná od 9. do 25. května 2014 v Bělorusku. Zápasy se budou hrát na dvou stadionech v Minsku - Minsk-Arena a Čižovka-Arena. Pro oficiální účastníky i publikum s platnými vstupenkami bude po dobu mistrovství zaveden bezvízový režim.

Vstupenky

Prodej vstupenek byl zahájen 30. září 2013 prodejem předplatného na řadu utkání. Ceny se pohybují od 10 do 250 eur. Oficiální cestovní kancelář Mistrovství světa v ledním hokeji 2014 Centrkurort připravila různé druhy turistických balíčků pro fanoušky. Balíčky zahrnují další základní služby: ubytování, vstupenku nebo balíček vstupenek na utkání mistrovství, jízdenku na všechny druhy dopravy či individuální transfer, suvenýr a mapu Minsku. Popis balíčku  v angličtině naleznete na stránce http://icehockey-2014.com/en/tour/ . Informace o hotelích, které nabízejí možnost ubytování během mistrovství, včetně vesnice pro fanoušky, lze najít na stránce http://icehockey-2014.com/en/tour/residence/ rovněž v angličtině.

Bezvízový režim pro návštěvníky mistrovství

Podle Nařízení Prezidenta Běloruské republiky O některých otázkách provedení Mistrovství světa v ledním hokeji 2014 v Minsku bude platit pro oficiální účastníky soutěže a zahraniční turisty bezvízový styk při vstupu do Běloruska. Bezvízový vstup do Běloruska bude povolen od 25. dubna 2014 do 31. května 2014:

-         pro oficiální účastníky mistrovství (sportovci, trenéři, rozhodčí, ředitelé Mezinárodní a národních hokejových federací, akreditovaní novináři) – na základě zařazení do seznamu oficiálního akreditačního systému Mezinárodní hokejové federace;

-         pro zahraniční turisty - na základě originální nebo elektronické vstupenky na utkání mistrovství. Jedna vstupenka bude platit pro jeden vstup do Běloruska jedné osoby. Vstupenky budou mít unikátní číslo a čárový kód a budou registrovány v databázi vstupenek. Při bezvízovém vstupu do země na základě vstupenky na zápas MS bude ke konkrétní vstupence přiřazeno konkrétní jméno návštěvníka MS. Vstupenku je nutno uchovat i pro kontrolu při odjezdu.

Na běloruských hraničních přechodech budou pro návštěvníky MS vyděleny zváštní koridory označené logem MS.

Bezvízové opatření se ale nevztahuje na Rusko, pro cestu do Běloruska přes Rusko (vč. letištního transferu) je proto nutné si opatřit ruské tranzitní vízum.

Pro návštěvníky Mistrovství, kteří by chtěli pobyt v Bělorusku spojit s turistikou a přicestovat před 25. dubnem či odcestovat po 31. květnu, platí obvyklý vízový režim, tzn. je potřeba požádat o vízum na Velvyslanectví Běloruska v Praze.

Upozorňujeme, že ostatní obecná pravidla při překračování běloruské hranice budou platná pro všechny. Jsou přístupná na stránce Státního hraničního výboru Běloruské republiky http://gpk.gov.by/. S pravidly vstupu v angličtině se lze seznámit na stránkách http://icehockey-2014.com/en/tour/rules-of-entry/ , http://minsk2014.com/en/visas/ .

Povinnost registrace cizinců do 5 dnů po příjezdu

Pro zahraniční návštěvníky platí povinnost registrace k pobytu do 5 dnů od příjezdu. Za hotelové hosty zařizuje registraci hotel. Ostatní (vč. návštěvníků v karavanech) se mohou registrovat sami přímo u Migrační služby (tzv. OVIR). Registrační centra OVIR přímo v hokejové vesničce budou otevřena denně v době od 8 do 20 hod. Mimo hokejovou vesničku je možno se registrovat v nejbližší stálé pobočce OVIR. Seznam poboček OVIR v Minsku naleznete na http://guvd.gov.by/migration/. Seznam poboček OVIR v Bělorusku naleznete na http://mvd.gov.by/main.aspx?guid=15581

K registraci je nutno předložit cestovní doklad (pas), migrační kartu (vyplňuje se při překročení hranice), vstupenku na mistrovství a na místě zaplatit poplatek.

Bezcelní dovoz zboží

Limity pro bezcelní dovoz zboží pro osobní spotřebu lze najít na stránkách http://gtk.gov.by/ru/regulation/1628356987/besposhlinnij_vvoz_tovarov_dlja_lichnogo_polzovanija . Zvláště upozorňujeme na limit dovozu max. 3 l alkoholických nápojů vč. piva a na pravidla užívání krátkodobě dovezených automobilů (automobil smí užívat pouze osoba, která automobil dovezla, tj. tato osoba musí být při jízdě vždy přítomna v autě, i když řidiči se mohou střídat; použití vozidla bez přítomnosti této osoby se trestá zabavením vozidla a pokutou až do výše ceny nového vozu).

Cestování vlastním autem

Automobil lze do Běloruska bezcelně dovézt na dobu tří měsíců (dočasný dovoz – vremennyj vvoz). Povolení k dočasnému dovozu vyřídíte na hranici. Řidiči přijíždějící zapůjčeným vozem musí mít notářsky ověřenou plnou moc majitele vozu s notářsky ověřeným překladem do ruštiny.  Řídit dovezené auto na území Běloruska pak smí jen osoba, na kterou bylo vyřízeno povolení k dočasnému dovozu, resp. její rodinný příslušník za přítomnosti této osoby. Při zapůjčení vozidla jiné osobě může policie automobil konfiskovat, požadovat zaplacení dovozního cla ve výši ceny nového automobilu a vysoké pokuty.

Řídit při pobytu kratším než tři měsíce je možno s českým řidičským průkazem. Česká zelená karta (doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vozidlem) platí i na území Běloruska, běloruskou zelenou kartu je možno koupit na hranici.

Použití běloruských dálnic je zpoplatněno (za tímto účelem je potřeba zakoupit palubní jednotku - platí také pro majitele osobních automobilů na zahraničních SPZ), nicméně po dobu konání MS jsou této povinnosti řidiči osvobozeni. Průjezd je tak bezplatný.

Na běloruských silnicích platí omezení rychlosti na 120 km/hod na dálnici (v obydlených zónách 60 - 110 km/hod, je třeba sledovat značení), 90 km/hod na ostatních silnicích, 60 km/hod v obci. Platí nulová tolerance na alkohol. Policejní kontroly jsou velmi časté, pokuty vysoké a při jejich nezaplacení je zadržen řidičský průkaz a znemožněn odjezd ze země do zaplacení pokuty.  V případě řízení vozidla pod vlivem alkoholu může být dopravní prostředek dokoce státem konfiskován (platí od 24.10.2013).

Při technických problémech je možno se obrátit na běloruský Automotoklub (číslo asistenční služby je 116 nebo +375 17 2220 666, webové stránky www.bka.by).

Zdravotní péče

V případě potřeby ošetření je možno se obrátit na zdravotnická centra na stadionech nebo na libovolné zdravotnické zařízení. Zdravotnickou pomoc pomohou zprostředkovat i hotely nebo je možné volat první pomoc na telefonním čísle 103. Uzavírat zdravotní pojištění nebude ze zákona nutné, protože základní pojistné je zahrnuto již v ceně vstupenek na zápas - při ošetření je nutno se vstupenkou prokázat. Toto základní pojištění nicméně bude hradit pouze nutnou a neodkladnou péči.

Nouzová linka

Pro jakékoli dotazy týkající se MS a pomoci návštěvníkům MS je určena nouzová telefonní linka 4455, která bude během MS fungovat nepřetržitě v několika světových jazycích.

Akreditace novinářů

Novináři akreditovaní u Mezinárodní hokejové federace mohou v Bělorusku po dobu samotného Mistrovství (25.dubna - 31. května) působit bez jakéhokoli dalšího povolení, tzn. nebudou potřebovat  akreditaci u MZV BY.   Stejně jako ostatní účastníci a návštěvníci Mistrovství mohou i  novináři akreditovaní u Mezinárodní hokejové federace přicestovat do BY bez víza.

Tento zjednodušený režim platí ovšem pouze pro pokrytí Mistrovství coby sportovní události, tzn. nelze bez řádné akreditace u MZV pokrývat ani ve zmíněném období jakákoli jiná témata nebo jiné sportovní události než Mistrovství.

Novináři, kteří přijedou nejen na samotné Mistrovství, ale již s předstihem s cílem informovat o přípravách Mistrovství, si musí vyřídit standardní akreditaci u MZV BY (instrukce na stránkách MZV BY  http://mfa.gov.by/press/accreditation/).

Dodržování běloruských zákonů

Upozorňujeme na nutnost striktního dodržování běloruských zákonů při pobytu v Bělorusku. Především varujeme před nabízením úplatků běloruským státním orgánům (např. běloruská pohraniční a celní kontrola). Nabízení úplatků je závažným trestním činem a viník může být potrestán až několikaletým vězením (nehledě na velikost úplatku). Proto důrazně doporučujeme se vyvarovat chování, které by mohlo vyvolat podezření z korupčního jednání.

Nedoporučuje se konzumovat alkoholické nápoje (včetně piva) či projevovat opilost na veřejných prostranstvích (např. nádraží, letiště, ulice města apod.). Hrozí zajištění policejními orgány a pokuta. Rovněž za držení drog jsou v Bělorusku vysoké tresty.

Více obecných informací o cestování do Běloruska lze nalézt na našich stránkách Cestujeme do Běloruska.

Oficiální webová stránka mistrovství: http://minsk2014.com/ (v angličtině a v ruštině)