Velvyslanectví České republiky v  Minsku

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vládní stipendia pro občany Běloruska pro školní rok 2013/2014

(Archivní článek, platnost skončena 04.10.2013.)

Vláda České republiky poskytuje běloruským zájemcům každý rok několik stipendií na českých vysokých školách, a to včetně přípravného jazykového kurzu. Stipendia jsou poskytovaná v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Pro školní rok 2013 – 14 je pro Bělorusko určeno:

1) 5 stipendií pro studium bakalářského/magisterského studijního programu s ročním přípravným kurzem českého jazyka (společně s další odbornou přípravou). Vládní stipendia se poskytují absolventům vyšších sekundárních škol, kteří se mohou zapsat výhradně do studijních programů, v nichž výuka probíhá v českém jazyce. V závislosti na studijním oboru uchazeči zpravidla musí na příslušné vysoké škole vykonat přijímací zkoušky. Pro školní rok 2013 – 14 budou stipendia udělena pro studium společensko-vědních oborů, přírodních věd a zemědělství.

2) 1 stipendium pro studium navazujícího magisterského či doktorského studijního programu v anglickém jazyce. Vládní stipendia této kategorie se poskytují absolventům bakalářských, resp. magisterských studijních programů. Pro stipendijní místo v anglickém jazyce byly vybrány taktéž studijní obory –  zemědělství, přírodní vědy, společenské vědy, ekonomika (obchod) a informatika.

Registrace uchazečů o stipendium probíhá do 9. 11. 2012 pouze elektronicky na: http://registr.dzs.cz/registr.nsf

Více informací ke stipendiím a potřebné formuláře, včetně dispozic k přiznání stipendií vlády České republiky naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vlady-ceske-republiky-rozvojove-zeme?lang=1