Velvyslanectví České republiky v  Minsku

па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta ČR - hlasování v zahraničí

(Archivní článek, platnost skončena 10.10.2013.)

Volba prezidenta ČR se koná ve dnech 11. a 12. ledna 2013; případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Hlasování při volbě prezidenta České republiky mimo území České republiky probíhá na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky vč. Velvyslanectví ČR v Minsku. Voliči dlouhodobě žijící v Bělorusku mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví ČR v Minsku, a to do 2. prosince 2012. Voliči na krátkodobé návštěvě Běloruska mohou na Velvyslanectví volit s voličským průkazem vydaným v místě svého trvalého bydliště.

Volba prezidenta ČR se koná ve dnech 11. a 12. ledna 2013; případné druhé kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Volbu prezidenta České republiky vyhlásil předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012 Sb., v částce 119, která byla rozeslána dne 3. října 2012.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.

Hlasování při volbě prezidenta České republiky mimo území České republiky probíhá na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky vč. Velvyslanectví ČR v Minsku. Voliči dlouhodobě žijící v Bělorusku mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného při Velvyslanectví ČR v Minsku, a to do 2. prosince 2012. Voliči na krátkodobé návštěvě Běloruska mohou na Velvyslanectví volit s voličským průkazem vydaným v místě svého trvalého bydliště.

Hlasování při volbě prezidenta České republiky na Velvyslanectví ČR v Minsku se koná ve dvou dnech, kterými jsou

  • pátek 11. ledna, kdy hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin místního času;
  • sobota 12. ledna 2013, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin místního času.

Volební místnost se bude nacházet v budově Velvyslanectví na adrese Muzychny zav. 1/2, Minsk.

Průběh hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. 

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR v Minsku a hlasovací lístky. Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.
 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
 

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky. Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.

přílohy

oznámení o volbě prezidenta 353 KB PDF (Acrobat dokument) 26.11.2012