Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání
hr_1

lidská práva

Lidská práva jsou jednou z klíčových agend ženevské úřadovny Organizace spojených národů (OSN).

V Ženevě sídlí Úřad Vysoké komisařky OSN pro lidská práva, zasedá Rada OSN pro lidská práva a schází se zde řada smluvních orgánů OSN pro lidská práva. V roce 2011 byla Česká republika zvolena členem Rady OSN pro lidská práva na období 2012-2014.

Pro Českou republiku jsou lidská práva, jejich ochrana a posilování, dlouhodobě jednou ze zahraničně-politických priorit. Česká lidskoprávní politika klade důraz zejména na občanskou společnost, včetně obránců lidských práv, svobodu názoru a projevu, svobodu médií a občanská a politická práva jako taková a na mezinárodní mechanismy na ochranu lidských práv. Práce Stálé mise ČR v Ženevě, zvláště na půdě Rady OSN pro lidská práva, je důležitá pro naplňování těchto národních profilových témat a pro vytváření pozitivního obrazu ČR na multilaterální lidskoprávní scéně, obrazu aktivního, důvěryhodného a konsistentního partnera.

Mezi základní dokumenty v oblasti lidských práv patří – Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluva o právech dítěte, Mezinárodní úmluva oochraně práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením.

ČR je smluvní stranou většiny hlavních lidskoprávních úmluv.

ČR přispěla k organizaci uctění památky obětí Holokaustu v Ženevě

holokaust_2

V Mezinárodní den památky obětí holocaustu dne 27. ledna byla slavnostně zahájena výstava Dívky z místnosti 28. více ►