Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

RLP: Česká rezoluce k politické participaci přijata konsensem

(Archivní článek, platnost skončena 01.10.2014.)

Rada OSN pro lidská práva dnes jednomyslně schválila rezoluci zdůrazňující důležitost rovné politické participace.

Novou iniciativu, kterou Česká republika předložila ve spolupráci s Botswanou, Indonésií, Nizozemskem a Peru, kosponzorovalo 75 členských států OSN. Česká republika po náročných jednáních uhájila ambiciózní znění textu.

Rezoluce k rovné politické participaci odráží zahraničněpolitické priority České republiky a navazuje na dlouhodobé národní angažmá na podporu demokratických voleb a demokratizačního procesu vůbec. Potvrzuje, že každý občan má právo volit a být volen ve všeobecných a rovných volbách, bez diskriminace, a to ať už zákonné či faktické. Vyzývá státy, aby odstranily překážky bránící všem skupinám společnosti, včetně např. žen či menšin, podílet se na rozhodování o věcech veřejných. Závěrem ukládá Vysoké komisařce OSN pro lidská práva vypracovat k této problematice studii a navrhnout opatření k odstranění překážek rovné účasti občanů na správě věcí veřejných. Rezoluce je předkládána vůbec poprvé a navazuje na projev, který ČR za široké podpory dalších států, přednesla na předešlém zasedání Rady OSN pro lidská práva.