Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

archív projevů

Česká republika poprvé v roli člena Výkonného výboru UNHCR

unsg

Ve dnech 29. září – 3. října 2014 se v Ženevě uskutečnilo 65. zasedání Výkonného výboru Programu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). více ►

RLP27: ČR k africkým situacím

V průběhu 27. zasedání Rady pro lidská práva se Česká republika vyjádřila k lidskoprávní situaci v Súdánu, Jižním Súdánu a Středoafrické republice a ve všech případech odsoudila pokračující násilí a porušování lidských práv. více ►

RLP27: ČR znepokojena vývojem na Ukrajině

hr

Česká republika je znepokojena lidskoprávní situací na východní Ukrajině a na nezákonně anektovaném Krymu. Aktivity ozbrojených skupin s vážným dopadem na civilisty a civilní infrastrukturu musí skončit, zdůraznila ČR v interaktivním dialogu s… více ►

RLP27: ČR k 8. zprávě vyšetřovací komise k Sýrii

hr_1

Během interaktivního dialogu se členy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise k Sýrii, ustanovené před třemi lety, se Česká republika vyjádřila k závěrům a doporučením její již 8. písemné zprávy. Význam práce vyšetřovací komise spočívá zejména… více ►

RLP27: ČR znepokojena vývojem na Ukrajině, v Libyi a Iráku

Česká republika je znepokojena krizemi na Ukrajině, v Libyi a Iráku a jejich dopadem na lidská práva. Civilní obyvatelstvo na Krymu a ve východních částech Ukrajiny i nadále trpí porušováním lidských práv ze strany ozbrojených skupin, uvedla ČR… více ►

RLP27: ČR k nezávislosti a nestrannosti státních zástupců v post-konfliktních situacích

hrc_3

V interaktivním dialogu se zvláštním zpravodajem pro podporu pravdy a spravedlnosti Pablo de Greiffem zdůraznila Česká republika význam nezávislosti a nestrannosti státních zástupců, která přímo ovlivňuje legitimitu a efektivitu strategií… více ►

RLP27: ČR přivítala nového vysokého komisaře, podtrhla jeho nezávislost

Česká republika vyzvala nového vysokého komisaře OSN pro lidská práva k pokračování otevřeného a upřímného dialogu se státy a s Radou pro lidská práva (RLP). Legitimita úřadu vysokého komisaře (OHCHR) „vychází z nezávislosti, nestrannosti a… více ►

RLP26: ČR se vyjádřila k lidskoprávním situacím ve světě

Česká republika odsoudila závažné porušování svobody projevu a principu plurality médií v Íránu, Číně a Rusku. více ►

RLP26: ČR k pokračujícímu masivnímu porušování lidských práv ve Středoafrické republice

Česká republika vystoupila v interaktivním dialogu s nezávislou expertkou pro lidsko-právní situaci ve Středoafrické republice paní Marie-Therese Keitou Bocoum, která Radě pro lidská práva představila svoji první zprávu. více ►

RLP26: KLDR musí zastavit pošlapávání lidských práv, vyzvala ČR

Česká republika na 26. zasedání Rady OSN pro lidská práva (RLP26) vyzvala Korejskou lidově-demokratickou republiku (KLDR) k zastavení porušováním lidských práv svých občanů. V dialogu s Marzuki Darusmanem, zvláštním zpravodajem OSN pro lidská… více ►

RLP26: ČR kritizovala stav lidských práv v Bělorusku

Česká republika podpořila v debatě na 26. zasedání Rady OSN pro lidská práva (RLP26) snahy o zlepšení lidskoprávní situace v Bělorusku. ČR vyjádřila znepokojení nad nelepšící se lidskoprávní situací v Bělorusku, vyzvala běloruskou vládu k… více ►

Česká republika ocenila jmenování speciálního vyslance pro otázky rozšíření

jmenování speciálního vyslance pro otázky rozšíření Dne 17. června 2014 vystoupila velvyslankyně Kateřina Sequensová jménem neformální skupiny pozorovatelských zemích (IGOS) na plenárním zasedání Konference o odzbrojení, aby podpořila jmenování… více ►

RLP26: ČR k lidskoprávní situaci v Sýrii

Česká republika vyslovila své znepokojení nad pokračujícím závažným porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Sýrii. více ►

RLP26: ČR odsoudila pokračující masivní porušování lidských práv v Eritree

V rámci interaktivního dialogu se zvláštní zpravodajkou pro lidsko-právní situaci v Eritree paní Sheilou Keetharuth Česká republika odsoudila pokračující masivní porušování lidských práv v zemi. více ►

RLP26: ČR v dialogu se zvláštní zpravodajkou pro nezávislost soudců a právníků

V rámci interaktivního dialogu 26. zasedání Rady pro lidská práva se zvláštní zpravodajkou pro nezávislost soudců a právníků paní Gabrielou Knaul vystoupila Česká republika s příspěvkem k soudcovské odpovědnosti a zárukám objektivních,… více ►

RLP26: ČR podpořila nezávislost úřadu vysoké komisařky

V debatě na úvod 26. zasedání Rady OSN pro lidská práva (RLP26) 10. června 2014 se Česká republika postavila za nezávislost úřadu vysoké komisařky (OHCHR). ČR rovněž ocenila zapojení OHCHR do řešení situace na Ukrajině a vyjádřila své… více ►

RLP26: ČR ke svobodě projevu, shromažďování a sdružování

ČR vystoupila v rámci interaktivního dialogu Rady pro lidská práva se zvláštními zpravodaji pro svobodu projevu a pro svobodu shromažďování a sdružování. více ►

ČR vystoupila na Konferenci o odzbrojení k FMCT

Dne 5. června 2014 vystoupila velvyslankyně Kateřina Sequensová v rámci Konference o odzbrojení k tématu Smlouvy o zákazu výroby štěpných materiálů pro jaderné zbraně (FMCT). více ►

RLP25: ČR se vyjádřila k závažným lidskoprávním situacím ve světě

Česká republika odsoudila závažnou lidskoprávní situaci v Sýrii, KLDR, Íránu a Číně. Ve svém vystoupení k situacím, které vyžadují pozornost Rady OSN pro lidská práva, vyslovila i své znepokojení z aktuálního vývoje na Ukrajině, jmenovitě z… více ►

RLP: ČR obhajuje čistotu UPR a odsuzuje represálie

ČR na půdě Rady OSN pro lidská práva (RLP) obhajovala čistotu Univerzálního periodického přezkumu (UPR). více ►

Lidská práva v Myanmaru/Barmě: ČR upozorňuje na problémy transformace

Přestože ČR oceňuje dosavadní reformní kroky vlády Myanmaru/Barmy, stále jsou oblasti, které vyžadují zvyšené úsilí a pozornost mezinárodního společenství. více ►

RLP: ČR vyzývá k zastavení pošlapávání práv v KLDR

dprk

Česká republika podporuje silnou mezinárodní odpověď na systematické porušování lidských práv a zločiny proti lidskosti v Korejské lidově-demokratické republice (KLDR) zdokumentované vyšetřovací komisí OSN. více ►

RLP: ČR v dialogu s vyšetřovací komisí k Sýrii

rlp

Česká republika vyslovila své znepokojení nad pokračujícím závažným porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva v Sýrii. více ►

ČR se vyjádřila k lidsko-právní situaci v Íránu

V rámci interaktivního dialogu se zvláštním zpravodajem pro situaci lidských práv v Íránu panem Ahmedem Shaheedem, který se v Ženevě uskutečnil dne 17. března 2014, Česká republika vyzvala Írán ke spolupráci a k umožnění vstupu zvláštního… více ►

RLP: ČR vyzývá k ochraně občanské společnosti

Existence občanské společnosti je „nezbytným pilířem všech opravdových snah o zajištění lidských práv pro všechny,“ uvedla Česká republika ve svém vystoupení na panelové diskusi Rady pro lidská práva (RLP) k propagaci a ochraně prostoru pro… více ►

RLP: ČR k provázanosti svobody projevu a svobody náboženství

forb

Provázanost svobody projevu a svobody náboženství byla jedním z hlavních témat, se kterými ČR vystoupila v interaktivním dialogu se zvláštním zpravodajem OSN ke svobodě náboženství. více ►

RLP: ČR vystoupila k mučení a obráncům lidských práv v rámci interaktivních dialogů

Česká republika dne 10. března 2014 vystoupila v rámci interaktivních dialogů se zvláštními zpravodaji OSN pro otázky mučení, kruté, nelidské a ponižující zacházení a pro situaci obránců lidských práv. více ►

UPR18: ČR vystoupila se 42 doporučení devíti zemím

hrc_3

Devět ze 14 států, které byly od 27. ledna do 7. února 2014 předmětem univerzálního periodického přezkumu lidských práv (UPR), obdrželo od České republiky celkem 42 doporučení. Nadto ČR zaslala všem přezkoumávaným zemím předběžné otázky k… více ►

RLP: ČR pod bodem 2 k občanské společnosti, Egyptu, Myanmaru/Barmě a KLDR

Občanská společnost a demokratický prostor jsou klíčové pro zajištění a ochranu lidských práv, zdůraznila Česká republika v dialogu s Vysokou komisařkou OSN pro lidská práva 7. března 2014 v Ženevě. ČR ve svém vystoupení rovněž vyzvala vysokou… více ►

Ministr zahraničních věcí České republiky vystoupil na Radě pro lidská práva

ministr

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek vystoupil dne 4. března 2014 v rámci segmentu na vysoké úrovni 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva. více ►

Ministr zahraničních věcí ČR vystoupil na Konferenci o odzbrojení

Ministr zahraničních věcí České republiky pan Lubomír Zaorálek vystoupil dne 4. března 2014 v rámci segmentu na vysoké úrovni Konference o odzbrojení. více ►

Odzbrojení: ČR vystoupila jménem pozorovatelských zemí při Konferenci o odzbrojení

x2014_02_17_1

Česká republika koordinuje aktivity pozorovatelských zemí při Konferenci o odzbrojení již od roku 2012. Dne 4. února 2014 vystoupila v rámci prvního kola s projevem, jehož součástí byla podpora návrhu předsedy (Izrael) na obnovení mandátu… více ►

RLP: ČR vystoupila ke Středoafrické republice

Česká republika podpořila svým podpisem svolání zvláštního zasedání Rady pro lidská práva k lidsko-právní situaci ve Středoafrické republice, které se v Ženevě uskutečnilo dne 20. ledna 2014. více ►

Odzbrojení: ČR vystoupila k bakteriologickm a toxinovým zbraním

biologicke_zbrane

Česká republika vystoupila v obecné debatě u příležitosti výročního zasedání smluvních stran Úmluvy o biologických zbraních (BWC). více ►

RLP: ČR se vyjádřila k závažným lidskoprávním situacím ve světě

Česká republika je znepokojena závažnou lidskoprávní situací v Sýrii, KLDR, Íránu, Bělorusku a Číně. více ►

RLP: ČR znepokojena porušováním lidských práv v KLDR

ČR je hluboce znepokojena systematickým porušováním lidských práv v Korejské lidově-demokratické republice (KLDR) a vyzývá Pchjongjang, aby plně spolupracoval s vyšetřovací komisí OSN ustavenou letos v březnu. více ►

RLP: ČR vystoupila v dialogu s vyšetřovací komisí k Sýrii

Česká republika vystoupila v rámci interaktivního dialogu s vyšetřovací komisí Rady OSN pro lidská práva k situaci v Sýrii. více ►

RLP: ČR vystoupila v rámci dialogu k podpoře pravdy a spravedlnosti

Během 24. zasedání Rady pro lidská práva vystoupila Česká republika v rámci interaktivního dialogu se zvláštním zpravodajem pro podporu pravdy a spravedlnosti Pablo de Greiffem. více ►

RLP: ČR vystoupila k Egyptu, politické participaci a Myanmaru/ Barmě

V debatě na úvod 24. zasedání Rady OSN pro lidská práva vyjádřila Česká republika své znepokojení nad násilím v Egyptě a Myanmaru/ Barmě a ocenila práci Vysoké komisařky OSN pro lidská práva zaměřenou na politickou participaci. více ►