Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

kdo je kdo

vedoucí stálé mise

Kateřina Sequensová

velvyslankyně a stálá představitelka ČR při OSN v Ženevě
katerina_sequensova@mzv.cz

 

politický úsek

Daniel Míč

zástupce vedoucí stálé mise a vedoucí politického úseku,
rada - vyslanec
daniel_mic@mzv.cz

řízení vnitřního chodu mise

stážisté

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Program OSN pro boj s malárií, tuberkulózou a HIV/AIDS (UNAIDS)

Globální fond (GF)

 

Markéta Homolková

zástupce stálého představitele pro odzbrojení,
1. tajemník
marketa_homolkova@mzv.cz

Konference o odzbrojení (CD)

Úmluva o zákazu biologických zbraní (BTWC)

Ottawská úmluva o protipěchotních minách (APMBC)

Úmluva o některých konvenčních zbraních (CCW)

Úmluva o kazetové munici (CCM)

Mezinárodní organizace práce (ILO)

Meziparlamentní unie (IPU)

 

Jitka Brodská

1. tajemník
jitka_brodska@mzv.cz

lidskoprávní agenda

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR)

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)

Úřad OSN pro koordinaci humanitárních aktivit (OCHA)

Mezinárodní výbor Červeného kříže a Červeného půlměsíce (ICRC)

Organizace OSN pro zemědělství a výživu (FAO)

 

Viktor Velek

1. tajemník

viktor_velek@mzv.cz

lidskoprávní agenda

   

Martin Bulánek

2. tajemník
martin_bulanek@mzv.cz, martin.bulanek@gmail.com

Evropská hospodářská komise OSN (EHK)

Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN)

Program OSN pro životní prostředí (UNEP)

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)

Konference OSN pro obchod a rozvoj (UNCTAD)

Hospodářská a sociální rada OSN (ECOSOC)

Světový summit o informační společnosti (WSIS)

otázky životního prostředí

dodávky do mezinárodních organizací

   

úsek Světové obchodní organizace

Edita Šedová

vedoucí úseku a zástupce stálého představitele pro Světovou obchodní organizaci,
rada
edita_sedova@mzv.cz

Světová obchodní organizace (WTO)

 

 

Jan Walter

 

2. tajemník
jan_walter@mzv.cz 

Světová obchodní organizace (WTO)

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO)

Mezinárodní obchodní centrum (ITC)

Světové ekonomické fórum (WEF)

 

Martin Točík

3. tajemník
martin_tocik@mzv.cz

Světová obchodní organizace (WTO)