Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

velvyslankyne_katerina_sequensova

odborné organizace

Stálá mise zastupuje Českou republiku při Evropské úřadovně Organizace spojených národů (OSN), specializovaných agencií OSN a dalších mezinárodních organizací se sídlem v Ženevě.

Čeští diplomaté prezetují stanoviska a hájí zájmy České republiky ve více než čtyřech desítkách mezivládních organizací, institucí a orgánů. Přispívají tak k řešení palčivých globálních i regionálních výzev dnešního světa.

Diplomaté vykonávají svěřené funkce v úzké součinnosti s příslušnými orgány české státní správy a samosprávy. Jejich partnery v mezinárodních jednáních jsou představitelé vlád ostatních zemí majících svá zastoupení v Ženevě, resp. zúčastňující se jednání v místě, a představitelé sekretariátů jednotlivých mezinárodních organizací.

Sociální výbor PSP ČR na konzultacích v Ženevě

poslanci_1

Ve dnech 20.-23. května 2014 navštívila delegace členů Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vedená místopředsedkyní Výboru R. Maxovou vybrané mezinárodní organizace v Ženevě. více ►