Stálá mise České republiky při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě

česky  english 

rozšířené vyhledávání

mezinárodní organizace práce

Mezinárodní organizace práce (ILO) je specializovaná agentura Organizace spojených národů věnující se rozvoji a propagaci norem pro vnitrostátní právní předpisy na ochranu a zlepšení pracovních podmínek a životních standardů.

ILO rovněž poskytuje technickou pomoc v oblasti sociální politiky, administrativy a školení pracovní síly; podporuje spolupráci organizací a zemědělský průmysl; sestavuje statistiky práce a provádí výzkum sociálních problémů na úrovni mezinárodní soutěže, nezaměstnanosti a podzaměstnanosti, vztahu práce a průmyslu, technologické změny (včetně automatizace) a pomáhá chránit práva mezinárodních migrantů.

Deklarace ILO o základních principech a právech v práci, přijatá na 86. Mezinárodní konferenci práce v r. 1998, vyhlásila soubor osmi nejdůležitějších úmluv ze čtyř základních oblastí tzv.: Základní pracovní standardy.

  • Úmluva č. 87 z r. 1948 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
  • Úmluva č. 98 z r. 1949 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
  • Úmluva č. 29 z r. 1930 o nucené práci
  • Úmluva č. 105 z r. 1957 o odstranění nucené práce
  • Úmluva č. 138 z r. 1973 o minimálním věku
  • Úmluva č. 182 z r. 1999 o nejhorších formách dětské práce
  • Úmluva č. 100 z r. 1951 o rovnosti v odměňování
  • Úmluva č. 111 z r. 1958 o diskriminaci v zaměstnání a povolání

ILO je jedinečná svou tripartitní strukturou. 185 členských států je zastoupeno nejen delegáty svých vlád, ale také delegáty reprezentujících zaměstnavatele a zaměstnance. V roce 1969 získala za svou činnost Nobelovu cenu za mír. ILO má sídlo v Ženevě, Švýcarsku. V květnu 2012 byl zvolen nový generální ředitel ILO pan Guy Ryder, který se ujal funkce v říjnu téhož roku. Mandát generálního ředitele je 5 let.

Česká republika je členem ILO od roku 1993 a zatím ratifikovala 71 úmluv, včetně všech úmluv o lidských právech. V období 2007 až 2012 byla mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací práce podepsána Partnerská dohoda, která si za cíl kladla naplnit závazky Rozvojových cílů tisíciletí.

priority

Česká republika prostřednictvím dohody financovala technické projekty na propagaci kultury a sociálního dialogu mezi veřejnými orgány a sociálními partnery v Srbsku; posílení správy trhu práce v Moldavsku a k podpoře životních podmínek osob se zdravotním postižením v Mongolsku. V roce 2013 poskytla finanční příspěvek na realizaci projektu MOP (vy výši 75 000 USD) na podporu socioekonomického rozvoje spjatého s  návratem migrantů do Moldavska. Od roku 2004 vynaložila ČR celkově na projekty více než 766 000 USD (tj. více než 15 miliónů CZK).

Důležité odkazy: seznam Úmluv ratifikovaných ČR, spoupráce ČR s ILO.

Ministryně práce a socialních věcí ČR na Mezinárodní konferenci práce

Jednání na vysoké úrovni 103. zasedání Mezinárodní konference práce se zúčastnila ministryně práce a sociálních věcí České republiky Michaela Marksová-Tominová. více ►